Ασματικό και μοναχικό τυπικό και η στουδιτική μεταρρύθμιση, π. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Πρόκειται γιά εἰσήγηση στό ΙΒ’ Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων δημοσιευμένη στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/liturgical/liturgical.htm

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/liturgical/ib_1_7.pdf

καί ἐπειδή δέν ἔχει τυπωθεῖ ἀκόμη ὁ τόμος τοῦ ΙΒ΄ Συμποσίου δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» Δεκέμβριος 2012
http://www.ecclesia.gr/greek/press/ekklisia/index.asp

 
Top