Αρχαία πολυσύλλαβα απηχήματα

#1
Χαίρεται αδελφοί,
Θα ήθελα να ρωτήσω εάν κάποιος έχει τα αρχαία πολυσύλλαβα απηχήματα σε μουσικό κείμενο.

Πχ. αυτό
του πρώτου ήχου το έχει κάποιος σε κείμενο;

Ευχαριστώ!
 
Top