Αργή Δοξολογία - Ήχος πλάγιος του β' - Πέτρου Λαμπαδαρίου [ερμηνεία: Δ. Φακίνος]

Top