[Ψάχνω] Από CD εγκαινείων - Μαϊστορες Ψαλτικής

Rizos Dimitrios

Μέλος
Καλησπέρα σας!
Προσπαθώ να βρω τα μουσικά κείμενα από τους παρακάτω ύμνους, νομίζω προέρχονται από το CD των εγκαινείων με τη Χορωδία Μαϊστορες της Ψαλτικής υπό Γ.Στάθη.Ευχαριστώ!
1.Αλληλουάριον του Ευαγγελίου, Υψώσω σε ο Θεός μου, Καθ'εκάστην ημέραν, Μέγας Κύριος και αινετός σφόδρα ήχος α΄
2.Άρατε Πύλας (εις τα θυρανοίξια)
3.Ιδού δή τι καλόν - Ψαλμός ε΄- Υπόψαλμα Μνησθητί μου, Κύριε ήχος γ΄
4.Κύριος Ποιμένοι με - Ψαλμός β΄ - Υπόψαλμα Ελεησόν με Κύριε ήχος πλ.α΄
5.Μνήσθητι Κύριε του Δαβίδ - Ψαλμός στ΄-Υπόψαλμα Μνησθητί μου, Κύριε ήχος βαρύς
6.Νίψομαι εν αθώοις τας χείρας μου - οι στίχοι του ψαλμού Κρίνον με Κύριε, Ψαλμός η΄ ήχος πλ.δ΄
7.Ο Κύριος εβασίλευσεν - Ψαλμός ζ΄,Υπόψαλμα Αλληλούϊα ήχος δ΄
8.Ραντιείς με υσσώπω - Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν - Ψαλμός δ΄ ήχος πλ.β΄
9.Υψώσω σε ο Θεός μου - Ψαλμός α΄- Αλληλούϊα ήχος α΄
10.Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου - Ψαλμός γ΄- Υπόψαλμα Εισάκουσόν μου, Κύριε ήχος γ΄
 

ixadin

Ηχάδιν
Έχει εκδοθεί από το Ιδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας στη σειρά Λατρειολογήματα 3 (Αθήνα 2004) και θα το βρείς σε ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.
 

George

Ιεροψάλτης
Την ακολουθία των εγκαινίων την έχει μελοποιήσει ο κ. Ασ.Δεβρελής, μπορείς να απευθυνθείς στον ίδιο 2310 235860 ΘΕΣ/ΚΗ

Εγώ μόλις τον πήρα τηλ και μου είπε ότι υπάρχουν λίγα αντύτιπα ακόμα και η τιμή τους είναι 60 € έκαστος.
 
Top