Από πού αρχίζει η εμμελής απαγγελία του Επακούσαι;

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Παρατήρησα στο Πατριαρχείο (Στανίτσας-Δανιηλίδης 1961) αρχίζουν εμμελή απαγγελία από το Κύριε Ελέησον (12). Εμείς πάντοτε αρχίζαμε στην αρχή του ψαλμού Επακούσαι.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Τό ἴδιο θά (πρέπει νά) ἀκοῦς καί στά τροπάρια «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου ... Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως ... Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε ...».
Κάπου ἔχουμε γράψει ἀρκετά περί τῆς ἐμμελοῦς ἀναγνώσεως καί αὐτῆς τῆς παραδόσεως (πού τίποτε δέν διαβάζεται σάν ἐφημερίδα... ), ἀλλά τώρα δέν προλαβαίνω.

Καλή Ἀνάσταση!!!
 
Top