Απόστολος Κοιμήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Το ίδιο αποστολικό ανάγνωσμα (εμμελής απαγγελία μου στις 15-8-2021).

Η σύνδεση του χριστολογικού περιεχομένου με την εορτή της Κοιμήσεως ερμηνεύεται άριστα από την ομιλία του αγίου Νικολάου Καβάσιλα στην Κοίμηση της Θεοτόκου, που περιγράφει πώς η Θεοτόκος ακολούθησε «πάσας τὰς ὁδοὺς τοῦ Σωτῆρος».

 
Last edited:
Top