[Απορία] Δοξαστικό αίνων στις 23/9 (Σύλληψις Προδρόμου) αν συμπέσει Κυριακή

Χρύσανθος80

Παλαιό Μέλος
Την Κυριακή 23.9.18 τα δίπτυχα ως δοξαστικό του Όρθρου έχουν το ΣΤ εωθινό.
Η προθεωρία του Τυπικού της ΜΧΕ ομως στη σελίδα 27 περι του δοξαστικού των αίνων περιγράφει σαφέστατα << Τα εωθινά ωσαύτως καταλιμπάνονται και εν ταις εξής Κυριακαίς, ήτοι.............ως και των εφεξής Αγίων όταν αι μνήμαι αυτών τύχωσιν εν ημέρα Κυριακή αυτά είναι αι τρείς εορταί του Προδρόμου ( το Γενέσιον , η Σύναξις και η Αποτομή)........
Τελικά τι ψάλλουμε;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ου γαρ ερχεται μονον....
«Τό ἕνα φέρνει τἄλλο» ὅμως...

Καί γιατί νά ἐξαιρεῖται ἡ Σὐλληψις;;;;;;;;;;;;

«Ἔλα μου ντέ» πού λέει καί μιά ψυχή!!!!!!!!!!!!

Περιμένω ἀπάντηση ψαγμένων... :eek:
 
Ἴσως ὁ Βιολάκης τὸ ὅρισε ἔτσι, διότι δὲν ἔχει πολυέλεο.

Ούτε η Σύναξη έχει πολυέλεο.

Ίσως δεν θα πρέπει να αναζητήσουμε ακραιφνώς λειτουργικά κριτήρια στις επιλογές του Βιολάκη, όπως είναι η ύπαρξη πολυελέου. Αποστασιοποιείται από τα κρατούντα στα παλαιά Τυπικά (πχ ΤΑΣ) χωρίς ενιαίο κριτήριο .
Ίσως, επίσης, το γεγονός ότι το δοξαστικό των αίνων αυτής της εορτής «Ἡ Ἐλισάβετ συνέλαβε» χρησιμοποιείται και σε άλλες άλλες εορτές του Προδρόμου διέσωσε κατά τις Κυριακές το Εωθινόν.
Εξάλλου, η Εορτή αυτή του Προδρόμου δεν είναι ευρέως γνωστή, δεν έχει, δηλαδή, "λαϊκά ερείσματα", αν και είναι από τις λίγες που το Συναξάριό της είναι το Ευαγγέλιο και έχει άμεση και λειτουργική σχέση με τον κύκλο των Δεσποτικών Εορτών.
Ίσως-αλλά δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω-έχει "Μουσικό "υπόβαθρο η επιλογή του.
 
Πάτερ, ευλογείτε.
Και στις 18/10 και 16/11 συντρέχουν- κατά μείζονα λόγο- τα λειτουργικά κριτήρια που αναφέρατε, αλλά επιλέγει το δοξαστικό των αγίων. Με το σκεπτικό , βεβαίως, ότι πρόκειται περί Ευαγγελιστών. Γι΄αυτό μίλησα για επιλογές χωρίς ενιαίο λειτουργικό κριτήριο.
 
Top