Απολυτίκια ψαλλόμενα την 23/4 την εβδομάδα των Μυροφόρων

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Η μνήμη του Αγ. Γεωργίου εορτάζεται φέτος την Παρασκευή της εβδομάδος των Μυροφόρων. Το ΤΜΕ προβλέπει ως απολυτίκια «Ότε κατήλθες...», του αγίου και «Ταις μυροφόροις...». (§ 19) και αυτό ακολουθεί και το ΗΟΠ, ενώ το «Δίπτυχα» και το ΣΤ (παραπέμποντας στο ΤΑΣ), προσθέτουν (και προτάσσουν) το «Ο ευσχήμων...» το οποίο το ΤΜΕ προβλέπει μόνο για την περίπτωση που η εορτή συμπέσει με το Σάββατο των Μυροφόρων (απόδοση, § 21). Υπάρχει κάποιο λάθος στην παράλειψη του απολυτικίου αυτού, ή και οι δύο διατάξεις έχουν ερείσματα;
 
Top