[Ερώτηση] Απολυτίκια β΄ ήχου: κατάληξη στο φθόγγο Βου ή στο Δι;

logdanov

Νέο μέλος
[No message]
 

Attachments

 • Katalexi sto Di.png
  Katalexi sto Di.png
  824.5 KB · Views: 27
 • Katalexi sto Bou.PNG
  Katalexi sto Bou.PNG
  895 KB · Views: 32

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Επίσης αντίστοιχες καταλήξεις στον Βου υπάρχουν και στον Κηλτζανίδη, σε Απολυτίκια που τα κατατάσει στον Β΄ Ήχο.*
Εάν θεωρήσουμε ότι τελικά ο τόνος επιρρεάζει την κατάληξη, γιατί στα παρακάτω εφόσον γίνεται κατάληξη πάντα σε συγκεκριμένη συλλαβή (3η από το τέλος) υπάρχει σαφής διαχωρισμός; Από το Αναστασιματάριο του Ιωάννου:

Ήχος Β:
View attachment Β1.JPG


Ήχος Δ:
View attachment Δ.JPG


Ήχος πλ. του Β:
View attachment ΠΛ Β.JPG
Κάτι που δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο, διότι ήχος δεν είναι μόνο κλίμακα, αλλά και πορεία μέσα στην κλίμακα. Αν και δεν πίστευα ότι σε μία σοβαρή συζήτηση όπως η παρούσα θα το χρησιμοποιούσα ως παράδειγμα, αυτή ακριβώς τη λογική ακολουθώ όταν πρέπει να διαχωριστούν οι ήχοι στο ίδιο ποιητικό κείμενο όπως στη σύνθεση του Απολυτίκιου του Σταυρού σε όλους τους (υπόλοιπους από τον πρώτο) ήχους που ανέβασα εδώ. Να υπενθυμίσω ότι το θέμα που παραπέμπω ήταν (για μένα τουλάχιστον) αστείο.
Η προσωπική μου άποψη λόγω των ως άνω είναι ότι ο Βου ως κατάληξη στον Β ήχο είναι λανθασμένη.
* Μάλιστα σε κάποια Απολυτίκια του Δ΄ ήχου κατά το "Κατεπλάγη Ιωσήφ" όπου χρησιμοποιεί μαλακό χρώμα, τα τελειώνει στον Δι αντί τον Βου, εάν θεωρήσουμε ότι θέλει να κρατήσει την "τεταρτότητά" του (τι λέξη...).
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
[No message]
 

Attachments

 • Προστασία Ιωάννης.jpeg
  56.4 KB · Views: 10
 • Καταγραφή.JPG
  58 KB · Views: 11
E

emakris

Guest
Το Κοντάκιο "Προστασία των χριστιανών" απ' ότι αναγράφεται στα λειτουργικά βιβλία ανήκει στον Β΄ ήχο. Ο Ιωάννης Πρωτοψάλτης όμως στην μικρή Παράκληση το τελειώνει έτσι... κατάληξη που όπως είδαμε παραπάνω ανήκει στον Δ΄ ήχο...

Είναι ακριβώς επειδή ακολουθεί δ΄ ήχος (το Προκείμενο), οπότε το ένα προσαρμόζεται στο άλλο. Το μεν "Προστασία" καταλήγει σα να ήταν δ΄ ήχος, το δε "Μνησθήσομαι" ψάλλεται χρωματικά (μέλος επείσακτον, όπως τα απολυτίκια του ήχου). Εάν δεν είχε επικρατήσει να εγκαταλιμπάνεται το "Εκ νεότητός μου", τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα είχαμε κατά πάσα πιθανότητα κατάληξη β΄ ήχου και αμέσως αλλαγή σε λέγετο.
 

logdanov

Νέο μέλος
Νομίζω ότι θα ήταν καλό να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα, δεδομένου ότι δεν μπορώ να συναγαγὠ σε ένα συμπέρασμα που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις αμφιβολίες μου.

Τῌ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Πελαγίας.

Κοντάκιον Ἦχος β' "Τὰ ἄνω ζητῶν"

Τὸ σῶμα τὸ σόν, νηστείαις κατατήξασα, ἀγρύπνοις εὐχαῖς, τὸν Κτίστην καθικέτευες, τοῦ λαβεῖν σῶν πράξεων, τὴν τελείαν Μῆτερ συγχώρησιν, ἣν καὶ ἔλαβες ἀληθῶς, ὁδὸν μετανοίας ὑποδείξασα.

Να καταλήγω στο Βου, όπως το αυτόμελο;

δι - γα - κε2 - δι - γα - γα - βου
ὑ -- πο - δεί -- ξα - α -- σα -- α.


η στο Δι, επειδή ο τόνο είναι στην τρίτη συλλαβή;

γα - βου - βου - γα - δι - κε - δι - δι
- ὑ -- πο - δεί -- ει -- ει - ει - ξα - σα.

Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες και τις απαντήσεις σας.
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Νομίζω ότι θα ήταν καλό να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα, δεδομένου ότι δεν μπορώ να συναγαγὠ σε ένα συμπέρασμα που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις αμφιβολίες μου.

Τῌ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Πελαγίας.

Κοντάκιον Ἦχος β' "Τὰ ἄνω ζητῶν"

Τὸ σῶμα τὸ σόν, νηστείαις κατατήξασα, ἀγρύπνοις εὐχαῖς, τὸν Κτίστην καθικέτευες, τοῦ λαβεῖν σῶν πράξεων, τὴν τελείαν Μῆτερ συγχώρησιν, ἣν καὶ ἔλαβες ἀληθῶς, ὁδὸν μετανοίας ὑποδείξασα.

Να καταλήγω στο Βου, όπως το αυτόμελο;

δι - γα - κε2 - δι - γα - γα - βου
ὑ -- πο - δεί -- ξα - α -- σα -- α.


η στο Δι, επειδή ο τόνο είναι στην τρίτη συλλαβή;

γα - βου - βου - γα - δι - κε - δι - δι
- ὑ -- πο - δεί -- ει -- ει - ει - ξα - σα.

Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες και τις απαντήσεις σας.

Κατάληξη στο δι. Σαν πρόχειρο ανάλογο παράδειγμα μπορώ να σκεφτώ το κοντάκιον του Σαββάτου του Λαζάρου. Βέβαια εκεί έχουμε τελική κατάληξη.
 

logdanov

Νέο μέλος
Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Τώρα ξέρω τι να κάνω.
 
Top