Αντώνιος Σύρκας 1972, επίκαιρα θέματα (περί Ψάχου, «κλείδας», μονοχόρδου κτλ.)

Nikolaos Giannoukakis

Παλαιό Μέλος
#1
Αγαπητοί,

Απο το ηχητικό αρχείο του Άρχοντα Α´Ψάλτου της ΙΜ Τορόντο Καναδά, κ. Κωνσταντίνου Λαγούρου, μαθητού του γερο Σύρκα, σας παραθέτω απόσπασμα ενδιαφέρον.

Ηχογραφήθηκε το καλοκαίρι του 1972. Διακρίνονται ο Γεώργιος Καμαράδος, εγγονός του Νηλέα, ο Γεώργιος Σύρκας, ο κ. Κατζάκης (δεν θυμάμαι που έψελνε την εποχή κείνη), ο Κ. Λαγούρος, και άλλοι άγνωστοι.

Το απόσπασμα αυτό είναι ενδιαφέρον για τους εξής λόγους,

1) Ακούμε μαρτυρία απο τον ίδιο τον γερο Σύρκα για την ύπαρξη της λεγόμενης ΚΛΕΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΗΛΤΖΑΝΙΔΟΥ και την πιθανή υπεξαίρεση απο τον Ψάχο.

2) Ακούμε μαρτυρία για το θέμα του κλειδοκυμβάλου του Ψάχου και την πιθανότητα να μην ήταν ο εφευρετής του...

3) Ακούμε μαρτυρία για την τύχη του ΜΟΝΩΧΟΡΔΟΥ ΤΟΥ ΝΗΛΕΑ

4) Ακουμέ μια ανάλυση γενικής φύσεως για τον υπολογισμό της Πυθαγορείου κλίμακος

5) Και ΙΣΩΣ ΤΟ ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, η άποψη του γερο Σύρκα, την εποχη του 1970 για την ανάγκη να υπάρχουν ΨΑΛΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ πριν αναμειχθούν με την θεωρία.

ΝΓ
 

Attachments

Last edited:

Nikolaos Giannoukakis

Παλαιό Μέλος
#3
Αγαπητέ Master Yianni,

1) Πολύ ωραία και επίκαιρη η συμβουλή του Yoda :cool:

2) Το υπόλοιπο εν καιρώ διοτι έχει αρκετά άσχετα (κουτσομπολιά εκτώς μουσικού ενδιαφέροντος) και πρέπει να ακούσω και να διαλέξω.

ΝΓ
 
Last edited:
#6
Από την "Ιστορική επισκόπηση" Γεωργίου Παπαδόπουλου:
"Εφιλοπόνησε (σημ, Νικ. ο Κηλτζανίδης) το υπό τον τίτλον «Κλεις της καθ’ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικης» σπουδαίον σύγγραμμα, δι’ oυ, ως έγραφον εν τοις Προλεγομένοις το τω 1890 εκδοθέντος ιστορικού περί Μουσικής συγγράμματός μου, θα κατορθώσωμεν ημείς oι νεώτεροι ινα ανoίξωuεν την πύλην του παμπλουτου μουσείου της Βυζαντινής των πατέρων ημών μουσικής και εντρυφήσωμεν εν αυτώ, προσομιλούντες τοις αρχαίοις μουσικοίς χειρογράφοις, άτινα τα νυν απροσπέλαστα και ακοινώνητα ημίν τυγχάνουσι.Το έργον τούτο εβραβεύθη διά του χρυσού αριστείου υπό της Μουσικης Επιτροπής της κρινάσης τα έργα τα υποβληθέντα εις την εν Αθήναις Δ΄Ολυμπιακήν Έκθεσιν· ταις ενεργείαις δε του εν τοις πατριαρχείοις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, ο εν Οδησσώ ζάπλουτος ομογενής Γρηγόριος ο Μαρασλής, ανέλαβε την έκδοσιν αυτού, ήτις άρχεται προσεχώς".
Και από Βουδούρη (Μουσικολογικά Β΄) παρ.67:
"Του ενθουσιώδους τούτου μουσικού διδασκάλου (σημ. Νικ. μιλά για τον Χατζή Παναγιώτη Κηλτζανίδη) ιδιαίτερον ενδιαφέρον ήτο η ενασχόλησις με την μελέτην και την σπουδήν της αρχαίας γραφικής μεθόδου Πέτρου Πελοποννησίου. Πόνημα παλαιογραφικό τούτου είναι "Η κλεις της καθ' ημάς εκκλησιαστικής μουσικής ή Οδηγός" όπερ σταλέν παρά του ιδίου συγγραφέως εις τας Αθήνας εβραβεύθη διά χρυσού αριστείου υπό της μουσικής επιτροπής, ήτις έκρινε τα υποβληθέντα εις την αυτόθι Δ΄ Ολυμπιακήν έκθεσιν έργα"
Και υποσ.12:
Μετά τον θάνατον του συγγραφέως το βραβευθέν τούτο χειρόγραφον υπάρχον εις τας χείρας του μαθητού Νηλέως Καμαράδου, επρόκειτο χορηγούντος του εν Οδησσώ διαμένοντος ομογενούς εμπόρου Γρηγορίου Μαρασλή να εκτυπωθεί εις την σειράν της "Μαρασλείου βιβλιοθήκης", πάσα όμως σχετική ενέργεια εναυάγησε προ προκληθεισών διαφωνιών ως προς τούτο.
 

master_yianni

Παλαιό Μέλος
#7
Από την "Ιστορική επισκόπηση" Γεωργίου Παπαδόπουλου:
Το έργον τούτο εβραβεύθη διά του χρυσού αριστείου υπό της Μουσικης Επιτροπής της κρινάσης τα έργα τα υποβληθέντα εις την εν Αθήναις Δ΄Ολυμπιακήν Έκθεσιν· .[/B]
Τοτε ειναι αδυνατον να υπηρξε μονο ενα αντιτυπο. Τι δηλαδη, εστειλε το μοναδικο αντιγραφο απο το βιβλιο και αυτο ηταν που πηγαινε περα δωθε; Μπορουμε να βρουμε τι ηταν αυτη η Ολυμπιακη επιτροπη και αν εχει διασωθει καποιο αρχειο;
 

Nikolaos Giannoukakis

Παλαιό Μέλος
#8
Ο γέρο Σύρκας είναι κατηγορηματικός για το που πήγε (τουλάχιστον ένα αντίγραφο) η λεγόμενη Κλείδα στο άνω ηχητικό.

Η βιβλιοθήκη του Ψάχου έχει λεηλατηθεί απο τί γνωρίζω.

1) Έχουμε στοιχεία ΠΟΙΟΙ είχαν πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του αμέσως μετα τον θάνατό του;

2) ΠΟΙΟΙ χειρίσθηκαν την βιβλιοθήκη την πρώτη πενταετία μετά τον θάνατό του;

3) ΠΟΙΟΙ άλλοι είχαν πρόσβαση ανα τα χρόνια στην βιβλιοθήκη του;

ΝΓ
 
#9
Από την "Ιστορική επισκόπηση" Γεωργίου Παπαδόπουλου:
"Εφιλοπόνησε (σημ, Νικ. ο Κηλτζανίδης) το υπό τον τίτλον «Κλεις της καθ’ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικης» σπουδαίον σύγγραμμα, δι’ oυ, ως έγραφον εν τοις Προλεγομένοις το τω 1890 εκδοθέντος ιστορικού περί Μουσικής συγγράμματός μου, θα κατορθώσωμεν ημείς oι νεώτεροι ινα ανoίξωuεν την πύλην του παμπλουτου μουσείου της Βυζαντινής των πατέρων ημών μουσικής και εντρυφήσωμεν εν αυτώ, προσομιλούντες τοις αρχαίοις μουσικοίς χειρογράφοις, άτινα τα νυν απροσπέλαστα και ακοινώνητα ημίν τυγχάνουσι.Το έργον τούτο εβραβεύθη διά του χρυσού αριστείου υπό της Μουσικης Επιτροπής της κρινάσης τα έργα τα υποβληθέντα εις την εν Αθήναις Δ΄Ολυμπιακήν Έκθεσιν· ταις ενεργείαις δε του εν τοις πατριαρχείοις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, ο εν Οδησσώ ζάπλουτος ομογενής Γρηγόριος ο Μαρασλής, ανέλαβε την έκδοσιν αυτού, ήτις άρχεται προσεχώς".
Και από Βουδούρη (Μουσικολογικά Β΄) παρ.67:
"Του ενθουσιώδους τούτου μουσικού διδασκάλου (σημ. Νικ. μιλά για τον Χατζή Παναγιώτη Κηλτζανίδη) ιδιαίτερον ενδιαφέρον ήτο η ενασχόλησις με την μελέτην και την σπουδήν της αρχαίας γραφικής μεθόδου Πέτρου Πελοποννησίου. Πόνημα παλαιογραφικό τούτου είναι "Η κλεις της καθ' ημάς εκκλησιαστικής μουσικής ή Οδηγός" όπερ σταλέν παρά του ιδίου συγγραφέως εις τας Αθήνας εβραβεύθη διά χρυσού αριστείου υπό της μουσικής επιτροπής, ήτις έκρινε τα υποβληθέντα εις την αυτόθι Δ΄ Ολυμπιακήν έκθεσιν έργα"
Και υποσ.12:
Μετά τον θάνατον του συγγραφέως το βραβευθέν τούτο χειρόγραφον υπάρχον εις τας χείρας του μαθητού Νηλέως Καμαράδου, επρόκειτο χορηγούντος του εν Οδησσώ διαμένοντος ομογενούς εμπόρου Γρηγορίου Μαρασλή να εκτυπωθεί εις την σειράν της "Μαρασλείου βιβλιοθήκης", πάσα όμως σχετική ενέργεια εναυάγησε προ προκληθεισών διαφωνιών ως προς τούτο.
Σύμφωνα με άλλη νεώτερη πληροφορία που δίνει ο Βουδούρης (Μουσικολογικά Β, παρ.109, υπ.24) η Κλείδα ή Οδηγός βρισκόταν τελευταίως στα χέρια του Ψάχου. Το αρχείο του Ψάχου ως γνωστόν το έχει η ανεκδιήγητη Πέργαμος.
 
#11
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο με πρωτοβουλία του καθηγητή Στάθη είχε αγοράσει το αρχείο του Ψάχου, το πλουσιότερο αρχείο βυζαντινής μουσικής στην Ελλάδα (ισάξιο του αρχείου του ΜΠΤ, καθώς περιλαμβάνει και το αρχείο του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, μεγάλο μέρος από τα αρχεία του Κηλτζανίδη και του Νηλέα και πολλά χειρόγραφα και έντυπα).
Η Πέργαμος είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη του τμήματος αυτού, η οποία πήρε την επιδότηση για την ψηφιοποίηση και ανέβασε μόνο τις 2 πρώτες σελίδες κάθε εγγράφου, δηλαδή απάτη ολκής, ενώ οι υπεύθυνοί της μας κάνουν τη χάρη να πάμε και να δούμε εκεί ότι θέλουμε. Εξετάζω ακόμη, το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης, γιατί πρέπει να φαγώθηκαν χρήματα και να υπήρξε παραπλάνηση για το πακέτο ΚΤΠ από την Ε.Ε. Μία ενδεχόμενη καταγγελία στο ΥΠΔΒΜΘ μπορεί να έφερνε κάποιο αποτέλεσμα. Όπως και να έχει δε χρειάζεται βιασύνη, αρκεί το χτύπημα να είναι αποτελεσματικό...:wink:
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#12
[Συλλογή] Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Kωνσταντίνου A. Ψάχου


1.

[Υπο-συλλογή] Αρχείο Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
Περιγραφή: Το υψίστης για την Βυζαντινή Μουσικολογία Αρχείο του Γρηγορίου πρωτοψάλτου συναπαρτίζεται από έξι φακέλους στους οποίους φυλάσσονται εκατόν εξήντα τετράδια, μικρά ή μεγαλύτερα. Στα χειρόγραφα αυτά περιέχονται, κυρίως, Εξηγήσεις μελών σε σημειογραφία προ της Νέας Μεθόδου καθώς και σε Νέα Μέθοδο από τον ίδιο τον Γρηγόριο πρωτοψάλτη, αλλά και από τον Απόστολο Κώνστα, τον Αντώνιο λαμπαδάριο, τον Πέτρο Βυζάντιο και τον Πέτρο Πελοποννήσιο. Στο Αρχείο Γρηγορίου πρωτοψάλτου υπάγονται εννέα ακόμα φάκελοι. Στους έξι πρώτους περιέχονται το Ειρμολόγιο, το Καλοφωνικό Ειρμολόγιο και τέσσερεις τόμοι Ανθολογίας (Εσπερινός, Όρθρος, Λειτουργία) εξηγημένα στη Νέα Μέθοδο από τον Γρηγόριο πρωτοψάλτη. Οι τρεις τελευταίοι φάκελοι του Αρχείου αφορούν στο Μηνολόγιο, το Τριώδιο και το Πεντηκοστάριο σε πρωτότυπη μελοποίηση από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα.
Χρονική κάλυψη: ΙΔ' - ΙΘ' αι.
Κάτοχος: Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στοιχεία Επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr
Δικαιώματα πρόσβασης: Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες κάθε χειρογράφου.


2.

[Υπο-συλλογή] Περγαμηνά [Σπαράγματα]
Περιγραφή: Η υποσυλλογή αποτελείται από σπαράγματα περγαμηνών κωδίκων της περιόδου μεταξύ Θ΄-ΙΓ΄ αιώνος. Εξ αυτών ψηφιοποιήθηκαν τα φέροντα εκφωνητική σημειογραφία σπαράγματα Ευαγγελισταρίων και Προφητολογίων καθώς και τα σπαράγματα Παρακλητικής και Μηναίων με μελισμένα τροπάρια σε Μέση πλήρη σημειογραφία.
Χρονική κάλυψη: Θ΄- ΙΓ' αι.
Κάτοχος: Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στοιχεία Επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr
Δικαιώματα πρόσβασης: Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες.


3.

[Υπο-συλλογή] Βιβλιοθήκη Κ. Α. Ψάχου
Περιγραφή: Στην υποσυλλογή Βιβλιοθήκη Κ. Α. Ψάχου φυλάσσονται διακόσια δεκαέξι χειρόγραφα, εκ των οποίων τα περισσότερα μουσικά. Η συλλογή συμπεριλαμβάνει Ειρμολόγια, Αναστασιματάρια, Στιχηράρια, Παπαδικές, Ανθολογίες, Θεωρητικές Συγγραφές και Συλλογές Ασμάτων. Οι κώδικες χρονολογούνται από τον ΙΔ' και έως τον ΙΘ' αιώνα.
Χρονική κάλυψη: ΙΘ' αι.
Κάτοχος: Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στοιχεία Επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr
Δικαιώματα πρόσβασης: Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες κάθε χειρογράφου.


4.

[Υπο-συλλογή] Έντυπα Βιβλία
Περιγραφή: Στην υποσυλλογή των Εντύπων Βιβλίων φυλάσσονται τα πρώτα εκδεδομένα Μουσικά Βιβλία από το 1820 κ. εξ. Εξ αυτών ψηφιοποιήθηκαν οι εκδόσεις της περιόδου 1820 - 1851, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα του Λεσβίου Συστήματος Μουσικής Γραφής και του Αλφαβητικού Συστήματος Βουκουρεστίου.
Χρονική κάλυψη: 1820 - 1851
Κάτοχος: Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στοιχεία Επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr
Δικαιώματα πρόσβασης: Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες κάθε χειρογράφου.


5.

[Υπο-συλλογή] Μουσικό υλικό
Στοιχεία Επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr

http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/navigation?pid=col:psachos
 
#13
Σύμφωνα με άλλη νεώτερη πληροφορία που δίνει ο Βουδούρης (Μουσικολογικά Β, παρ.109, υπ.24) η Κλείδα ή Οδηγός βρισκόταν τελευταίως στα χέρια του Ψάχου
Και προς επίρρωση αυτής της απόψεως (ότι δηλαδή σίγουρα υπήρχε στο αρχείο Ψάχου η "Κλείδα" και πιθανόν εξ αυτής ήντλησε υλικό), αντιγράφω από τον κ. Γ. Χατζηθεοδώρου (Εισαγωγικά στο Ψάχου, Το Οκτάηχον Σύστημα, εκδ. Πολυχρονάκης, 1980, σελ. 11, υποσ. 3"):
"Αναφέρω εν συντομία τις σπουδαιότερες από τις εργασίες του που βρίσκονται στα κατάλοιπά του: ..., στ. Ερμηνεία και εξήγησις μουσικών γραμμών της αρχαίας στενογραφίας, ..., η. Η Αρχαία γραφή εξηγουμένη, ... κ.α."
Το ερώτημα είναι αν υπάρχει σκέψη να εκδοθούν κάποια στιγμή αυτά τα έργα.
 

ARGITAN

Παλαιό Μέλος
#15
Και προς επίρρωση αυτής της απόψεως (ότι δηλαδή σίγουρα υπήρχε στο αρχείο Ψάχου η "Κλείδα" και πιθανόν εξ αυτής ήντλησε υλικό), αντιγράφω από τον κ. Γ. Χατζηθεοδώρου (Εισαγωγικά στο Ψάχου, Το Οκτάηχον Σύστημα, εκδ. Πολυχρονάκης, 1980, σελ. 11, υποσ. 3"):
"Αναφέρω εν συντομία τις σπουδαιότερες από τις εργασίες του που βρίσκονται στα κατάλοιπά του: ..., στ. Ερμηνεία και εξήγησις μουσικών γραμμών της αρχαίας στενογραφίας, ..., η. Η Αρχαία γραφή εξηγουμένη, ... κ.α."
Το ερώτημα είναι αν υπάρχει σκέψη να εκδοθούν κάποια στιγμή αυτά τα έργα.
Δεν γράφει πουθενά ο Χατζηθεοδώρυ ότι υπήρχε η Κλείδα στο αρχείο του Κ.Ψάχου, εκτός εάν αναφέρεσθε ,στο με αριθ.στ΄χφ.της υποσημειωσης " Ερμηνεία και εξήγησις μουσικών γραμμών της αρχαίας στενογραφίας",το οποό όμως είναι κάτι άλλο και έχει γραφεί από τον ίδιο το Ψάχο.
Εξ άλλου ο Χατζηθεδώρου στη βιογραφία του Κ.Ψάχου που προτάσσει στην " Παρασημαντικη",καθώς και σε άλλες του ανακοινώσεις (π,χ στην Ακαδημία Αθηνών) έχει ξεκαθαρίσει εντελώς το θέμα.Δεν συναντησε πουθενά στη βιλβιοθηκη του Κ.ΧΨάχου την Κλείδα του Κηλτζανίδη...
 

Nikolaos Giannoukakis

Παλαιό Μέλος
#16
Χωρίς στοιχεία, και μόνο δια τις ενδείξεις, μπορούμε να υποθέσουμε τα εξής

1) Ο Κηλτζανίδης συνέταξε δοκίμιο, ή μετάφραση, ή κλείδα (ή όπως αλλοιώς θέλετε να επικαλέσετε κάποιο ογκώδες έργο) η οποία εξηγεί (κάπως) την παλαιά στενογραφία.

2) Υπήρχαν δύο αντίτυπα (μαρτυρία Αντ. Σύρκα). Απο το ένα, παρουσιάστηκαν σχετικά εδάφια στον Μουσικό Σύλλογο ΚΠόλεως απο το 1900.

3) Συχνός αναγνώστης ήταν ο Ψάχος. Ταυτοχρόνως, ΦΑΙΝΕΤΑΙ πως ήταν ΚΑΙ ο υπεύθυνος μεταφοράς της κλείδας. Ο Καμαράδος έχει σχέση με την κλείδα, ή με σειρά χειρογράφων που έχουν σχέση με την εξήγηση και πάλι ο Ψάχος πρωταγωνιστεί ώς διαχειριστής.

4) Ένα απο τα αντίτυπα εστάλη σε τυπογραφείο στην Μαριούπολη ύστερα απο αίτηση του Μουσικού Συλλόγου. Ποτέ δεν εφθασε (μαρτυρία Αντ. Σύρκα). Και πάλι το όνομα του Ψάχου εμπλέκεται στην υπόθεση (μαρτυρία Αντ. Σύρκα).

5) Απο τον Τσατσαρώνη μαθαίνουμε πως ο Ψάχος είχε σχέση ως διαχειριστής των σχετικών χειρογράφων περι εξήγησης του Νηλέα, και γίνεται αναφορά για την κλείδα.

6) Ο Ψάχος εκδίδει την παρασημαντική του λίγα χρόνια αργότερα.

7) Τα αρχεία του Νηλέα στην κατοχή του π. Μαυρόπουλου χάνονται μετα τον θάνατό του.

8) Η Βιβλιοθήκη του Ψάχου "λεηλατείται" κατα καιρούς, κατα πολλές μαρτυρίες .

Τα συμπεράσματα δικά σας.

ΝΓ
 
Last edited:
#17
Δεν γράφει πουθενά ο Χατζηθεοδώρυ ότι υπήρχε η Κλείδα στο αρχείο του Κ.Ψάχου, εκτός εάν αναφέρεσθε ,στο με αριθ.στ΄χφ.της υποσημειωσης " Ερμηνεία και εξήγησις μουσικών γραμμών της αρχαίας στενογραφίας",το οποό όμως είναι κάτι άλλο και έχει γραφεί από τον ίδιο το Ψάχο.
Εξ άλλου ο Χατζηθεδώρου στη βιογραφία του Κ.Ψάχου που προτάσσει στην " Παρασημαντικη",καθώς και σε άλλες του ανακοινώσεις (π,χ στην Ακαδημία Αθηνών) έχει ξεκαθαρίσει εντελώς το θέμα.Δεν συναντησε πουθενά στη βιλβιοθηκη του Κ.ΧΨάχου την Κλείδα του Κηλτζανίδη...
Συγχωρέστε με, αν δεν ήμουν σαφής, εννοούσα ότι εκ των στοιχείων που παραθέσατε βγαίνει αυτό το συμπέρασμα.
Και αναφέρομαι κυρίως στο έργο "Η αρχαία γραφή εξηγουμένη". Πιστεύω πως είναι λογικό όταν σε κάποιου το Αρχείο, στο οποίο θεωρείται ότι υπάρχει η Κλείδα, και ο οποίος έχει συγγράψει πόνημα με τίτλο "Η αρχαία γραφή εξηγουμένη" (τί άλλο είναι η Κλείδα;), να ενισχύεται ακόμη περισσότερο αυτή η πεποίθηση; Εκτός αν και αυτό το πόνημα μιλά για κάτι άλλο.
Αυτό το πόνημα θα εκδοθεί, όπως είχατε αναγγείλει;
Επίσης αν θυμάμαι καλώς, σεις δεν είχατε πρόσβαση στο προσωπικό αρχείο του Ψ. Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο να υπά(ή)ρχει εκεί.
Ευχαριστώ πολύ.

Υ.Γ. Με την ευκαιρία ήθελα να σας ρωτήσω, αν γνωρίζετε, στοιχεία για τον γάμο του Ψ. με την κ. Αρμάο (σε ποιον ναό έγινε στους Δελφούς κλπ.).
 

dimitris

Παλαιό Μέλος
#18
Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως.

Δηλ. τήν κλεῖδα τήν δίνει ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους, μερικοί τὴν κρύβουν καί ὁ Θεός τήν ξαναδίνει κάποια χρονική στιγμή ἄν πρέπει.

Ἐάν ἡ κλεῖδα Κηλτζανίδη εἶχε μοναδικό σκοπό τήν μετάφραση τῆς παλαιᾶς παρασημαντικῆς καί μόνο, τί θά χρησίμευε σήμερα ἐκτός ἀπό ἐπιστημονικούς λόγους;

Μήπως ψάλλουμε τίς ἐκατοντάδες μεταφράσεις Γρηγορίου, Χουρμουζίου κλπ;

Ψάλλει κανείς καμιά ἀργή δοξολογία ἤ κοιτᾶμε τό ρολόι;

Ἐάν κάποιος κρεμάστηκε ἤ ἄλλος ἔκανε γάμο στούς Δελφούς ἤ πῆρε παραμάσχαλα τά ἔργα ἀλλουνοῦ, ἀνθρώπινα εἶναι καί πρέπει νά λέμε: ἐλέησόν μας.
 

Nikolaos Giannoukakis

Παλαιό Μέλος
#19
Αγαπητέ Φίλε Δημήτριε,

Δεν ψάλλονται, ούτε και πρόκειται (στην δική μας εποχή) να ψαλλούν τα παλαιά μαθήματα που δεν έχουν εξηγηθεί, εντός ναού. Οι εποχές δεν ανέχονται τα πέραν του στιχηραρικού. Ακόμα και τα παπαδικά είναι υπο επίθεση της ώρας.

Όμως, απο ΙΣΤΟΡΙΚΗ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ άποψη, ναί, η κλείδα (όποια κλείδα) είναι χρήσιμη.

Κάθε ιστορικό τεκμήριο που είναι ΚΑΙ εξηγητικό είναι όχι μόνο ιστορικό κειμήλιο, και επιστημονικό αλλα ΚΑΙ λαογραφικό ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ.

Αυτή είναι η αξία της (κάποιας) κλείδας.

ΝΓ
 
Top