Αντωνόπουλος Σπύρος

#1


Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων πορευομένοις φῶς ἀνέτειλας Χριστέ, τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, καὶ τὴν εὔσημον ἡμέραν τοῦ Πάθους σου δεῖξον ἡμῖν, ἵνα βοῶμέν σοι· Ἀνάστα ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.
 
#2
Η παραπάνω ηχογράφηση, έγινε σε συναυλιακό χώρο στις 04/03/2010, στο Λονδίνο. Είναι μέλος σε σκληρό χρωματικό μουσικό δρόμο, σύνθεση του γνωστού ερευνητή, αειμνήστου Σ. Καρά.
Το διευκρινίζω, προς αποφυγή παρεξηγήσεως, αφού πριν και μετά, από τη θαυμάσια εκτέλεση του νεαρού συναδέλφου, υπάρχει "ταξίμι από βιολί".
Είναι αυτονόητο ότι απαγορεύονται τα όργανα, στη Θεία λατρεία, ακόμα και ο ηλεκτρονικός ισοκράτης κι ας μην συμφωνούν μαζί μου πολλοί εκ των συναδέλφων!

Υ.Γ.: Το συγκεκριμένο ταξίμι, που γίνεται στην πιο πάνω συναυλιακή ηχογράφηση, αντικαθιστά το ενήχημα!
:wink:
 
Top