Ανακοίνωση Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου της Μ.τ.Χ.Ε Κυριαζή (Ζάχου) Νικολέρη εκ Βόλου

#1
Ακουλουθεί ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του δασκάλου:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς τους φίλους και εκλεκτούς συναδέλφους της Βυζαντινής Μουσικής, κυκλοφορούν οι κάτωθι εργασίες του Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου της Μτ.Χ.Ε. Κυριαζή (Ζάχου) Νικολέρη εκ Βόλου:
α. Ιστορική διαδρομή αρχαίας και βυζαντινής χορωδιακής μουσικής – Οργάνωση χορωδίας.
β. Οι συγχορδίες της βυζαντινής μουσικής.
γ. Το ισοκράτημα.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα
2421060622
6939524828
Άρχων Μουσκοδιδάσκαλος της Μ.τ.Χ.Ε.
Κυριαζής (Ζάχος) Νικολέρης
 
Top