Αναζητώ-Εκκλησιαστική Αλήθεια (1905) και Νέα Εφημερίς (1899)

#1
Γεια σε όλους,
Αναζητώ δύο διαφορετικές πηγές. Η πρώτη είναι η εφημερίδα «Νέα Εφημερίς» που ανήκει στις ημερομηνίες, 16 Νοεμβρίου 1899 και 8 Απριλίου 1900. Η Δεύτερη είναι το 29ο τεύχος του περιοδικού «Εκκλησιαστική Αλήθεια» για το έτος 1905. Δεν μπορούσα να τις βρω πουθενά ως ψηφιακό στη βιβλιοθήκη. Αν τις έχει κάποιος, μπορείτε να τις μοιραστείτε, παρακαλώ;
 
Top