Ανέκδοτα μεγαλυνάρια του Μεγάλου Σαββάτου

Shota

Παλαιό Μέλος
#1
Θ. Δετοράκη, "Ανέκδοτα μεγαλυνάρια του Μεγάλου Σαββάτου", EEBΣ 47 (1987), σελ. 221-246.

Περιέχει ανέκδοτα Μεγαλυνάρια του Μεγάλου Σαββάτου (όχι αυτά από το έντυπο Τριώδιο) από ένα χειρόγραφο του έτους 1353 με εισαγωγικό σημείωμα και παρατηρήσεις.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Θ. Δετοράκη, "Ανέκδοτα μεγαλυνάρια του Μεγάλου Σαββάτου", EEBΣ 47 (1987), σελ. 221-246.

Περιέχει ανέκδοτα Μεγαλυνάρια του Μεγάλου Σαββάτου (όχι αυτά από το έντυπο Τριώδιο) από ένα χειρόγραφο του έτους 1353 με εισαγωγικό σημείωμα και παρατηρήσεις.
Εὐχαριστοῦμε!
Κανείς σέ ἑνιαῖο ἀρχεῖο pdf;​
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#4
Ο Δετοράκης έχει υπόθεση ότι τα μεγαλυνάρια της Θεοτόκου (και των Αγίων) προϋπήρχαν, ενώ τα του Μεγάλου Σαββάτου είναι σχετικά μεταγενέστερα. Παραθέτω λοιπόν ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Dmitrievsky. Ίσως έχει δίκιο ο Δετοράκης;
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Ο Δετοράκης έχει υπόθεση ότι τα μεγαλυνάρια της Θεοτόκου (και των Αγίων) προϋπήρχαν, ενώ τα του Μεγάλου Σαββάτου είναι σχετικά μεταγενέστερα. Παραθέτω λοιπόν ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Dmitrievsky. Ίσως έχει δίκιο ο Δετοράκης;
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#6
Ευχαριστώ, πάτερ. Το σημαντικό με το σιναϊτικό χειρόγραφο 1097 είναι ότι ενώ για το Μεγάλο Σάββατο προβλέπει απλά το Αλληλούια που το κάνουν και άλλα παλαιά χειρόγραφα του ΤΑΣ, για την Κοίμηση της Θεοτόκου (και μνήμες των μερικών Αγίων) ορίζει τα μεγαλυνάρια.
 
Top