Αλληλουάριο και Ιδού ο Νυμφίος... αργό

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#2
Ωραίο άκουσμα, ήσυχο, χαμηλόφωνο, ήρεμο, κατανυκτικό. Είναι αυτό που λένε πραεία τη φωνή.
Ευχαριστίες
 
Top