Ακυρωση .

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Τό μήνυμά σας ἀποσπάσθηκε ἀπό είδικό θέμα ἔκδοσης, πού κακῶς καί ἀσχέτως τοποθετήθηκε, ὥστε νά ἀποτελέσει ξεχωριστό θέμα, γιά τήν ὁποία διάταξη, ἐκτός τῶν ὀρθογραφικῶν λαθῶν καί τῶν περιεχομένων στασιαζομένων, προβληματικῶν καί ἀδιέξοδων σημείων, ὀφείλετε νά δηλώσετε τήν προέλευση (ἡ καταγραφή τῆς Φήμης τοῦ ἁγίου Πατρῶν δέν νομίζω ὅτι δηλώνει καί τήν προέλευση).