Ακούσματα «τραγουδάκια»... γνώμες...

Status
Not open for further replies.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#41
Ο τίτλος του αναγκαία απομονωμένου νήματος ελέγχεται άκαιρος, παραπλανητικός και εντελώς ανεπιτυχής, ίσως δε και εμπρηστικός. Η συνέχεια είναι γνωστή. Το λουκέτο δε θα αργήσει.
Ὁπωσδήποτε ἀναγκαῖος ὁ διαχωρισμός. Ὁ τίτλος μπαίνει συνήθως ἀπό τό 1ο μήνυμα. Ἐπειδή καί χρόνος δέν ὑπάρχει, ὑπῆρχε ὅμως ἐνδόμυχα ὁ ἐνδοιασμός καί ἡ διαφωνία μου, γι᾿ αὐτό τά εἰσαγωγικά καί τά ἀποσιωποιητικά.
Ἀπό κεῖ καί πέρα δέν εἶναι πάντα ἀναγκαῖο τό κλείδωμα. Κατέστη ὅμως κι ἐδῶ ἀναγκαῖο. Κρίμα.
Ὁ καθένας κρίνεται ἀπό τά γραφόμενά του. Ἄν κάποιος ἔχει ἔννομο συμφέρον ἀπό τά γραφέντα ἄς ἐπικοινωνήσει μέ δικηγόρους καί μέ τόν Διαχειριστή.

 
Status
Not open for further replies.
Top