Ακολουθία μοναχικής κουράς

Πρόκειται να παρεβρεθώ σε μοναχική κουρά κατά την διάρκεια εσπερινού, παρακαλώ όποιος αγαπητός φίλος έχει το κείμενο αυτής και μπορεί να το ανεβάσει τον ευχαριστώ πολύ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἀπόστολε,
Τά κείμενα ὑπάρχουν στό Μέγα Εὐχολόγιον.
Δέν ξέρουμε ποιά τάξη θά ἀκολουθηθεῖ (ποικίλουν) καί ποιά ἀκολουθία θά τελεσθεῖ· ρασοφορίας, μικροῦ σχήματος ἤ τοῦ μεγάλου καί ἀγγελικοῦ.
Δές τα πάντως αὐτά στό Μ. Εὐχολόγιον καί σκέψου τα κάπου πρός τό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ.


 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Μουσικά κείμενα της ακολουθίας μοναχικής κουράς κυκλοφόρησε προ ετών η Ι. Μονή Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπω.
 

xrth

Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου
Πρόκειται να παρεβρεθώ σε μοναχική κουρά κατά την διάρκεια εσπερινού, παρακαλώ όποιος αγαπητός φίλος έχει το κείμενο αυτής και μπορεί να το ανεβάσει τον ευχαριστώ πολύ.

http://www.stamoulis.gr/vivliognosi...isbn%3d%26when%3d%30%26etos%3d%26sel%3d%31%30

http://www.stamoulis.gr/vivliognosi...sbn%3d%26when%3d%30%26etos%3d%26sel%3d%31%30#
 

AchilleasG

Ἀχιλλέας Γαντζός
Μήπως μπορείτε να ξανανεβάσετε τους παραπάνω συνδέσμους γιατί δεν λειτουργούν;
 

AchilleasG

Ἀχιλλέας Γαντζός
Μουσικά κείμενα της ακολουθίας μοναχικής κουράς κυκλοφόρησε προ ετών η Ι. Μονή Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπω.

Για αυτό το βιβλίο υπάρχουν πληροφορίες;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Προηγεῖται δοκιμασία τουλάχιστον 6 μηνῶν
(D I σσ. 648, 787).Τελεῖται μέσα στὴν λειτουργία
(ΛΑ’ σ. 306).

Μετὰ τὴν εὐχὴ «Ἅγιε Κύριε τῶν δυνάμεων...» ὁ ἀποτασσόμενος μπαίνει στὸ ἱερό.

«Καὶ μετὰ τὸ εἰσελθεῖν τὸν ἀποτασσόμενον ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, ῥίπτει ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τῆς ἁγίας τραπέζης»

(B σσ. 220, 222· ὁμοίως χφφ. εὐχολόγια Γ σσ. 191, 194, χφ. Μόσχας Sevastianov 474 (RGB gr. 27) εὐχολόγιο ι’ αἰ. φ. 160r, Paris. Coisl. gr. 213 τοῦ ἔτους 1028 (D II σσ. 1032-1035), Vat. gr. 1836 ια’-ιβ’ αἰ. φφ. 18v, 21v, 37r, Upsala University Library gr. 7 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 70v, Vat. gr. 1969 τοῦ ἔτους 1103 φ. 42v, 1970 ἀρχῶν ιβ’ αἰ. φ. 235v, Κρυπτοφέῤῥης Γ. β. I μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1253-1300 (G σ. 389), Paris. gr. 1152 ιγ’ αἰ. φ. 73v, 385 ιδ’ αἰ. φ. 302r, Σινὰ 994 ιδ’ αἰ. φ. 142v, ΕΒΕ 1910 α’ ἥμισυ ιε’ αἰ. φ. 241v, Clark (Duke University) 35 ιε’ αἰ. φ. 159r, Σινὰ 980 τοῦ ἔτους 1475 φ. 98v καὶ D II σσ. 151, 221, 224, 228, 259, 513, 515, 874, 945).

Ὁμοίως καὶ γιὰ ἀποτασσόμενη

(D II σσ. 220, 227, 228, 230, 1039).

«Καὶ ὅτε ἀπέλθωσιν ἐν τῷ νάρθηκι, λαμβάνει αὐτὸν ὁ ἡγούμενος ἤ ὁ ἀνάδοχος αὐτοῦ καὶ κουρεύει πᾶσαν[1] τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ»


(χφ. Vat. gr. 1836 εὐχολόγιο ια’-ιβ’ αἰ. φ. 52r· ὁμοίως χφφ. εὐχολόγια Γ σ. 194, Upsala University Library gr. 7 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 7v, Vat. gr. 1969 τοῦ ἔτους 1103 φ. 44r, 1970 ἀρχῶν ιβ’ αἰ. φ. 236r, Κρυπτοφέῤῥης Γ. β. I μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1253-1300 (G σ. 389), Paris. gr. 1152 ιγ’ αἰ. φ. 74v, Paris. Coisl. gr. 367 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1276-1325 φ. 155v, Paris. gr. 385 ιδ’ αἰ. φ. 302v, Σινὰ 980 τοῦ ἔτους 1475 φ. 99v, D II σσ. 152, 259, 514, 1033). «καὶ εὐθέως ἄρχονται ψάλλειν τὸν ἄμωμον κατὰ στίχους καὶ ψάλλουσιν τὰ τροπάρια ταῦτα»

(Γ σ. 194)

«Ἦχος δ’. Κύριε Κύριε ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἴδε καὶ ἐπίσκεψε τὴν ἄμπελον ταύτην καὶ κατάρτισαι αὐτήν, ἥν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά σου. Ἄλλο ἦχος β’. Τῇ ἀφαιρέσει τῶν τριχῶν τὸ φορτίον ἐλαφρόν. Ὑπεισέρχομαι Χριστὲ τὸν ζυγόν σου τὸν χρηστὸν . Οἰκτειρόν με ὁ Θεὸς καὶ ἐλέησόν με»

(χφ. Vat. gr. 1836 εὐχολόγιο ια’-ιβ’ αἰ. φ. 52v).

Μὲ τὴν ἀνύψωση τοῦ τέμπλου καὶ τὴν ἀντικατάσταση τῶν βήλων (κουρτίνων) του ἀπὸ εἰκόνες τὸν ιδ’ αἰ., τὴν ἀπομάκρυνση τῶν πιστῶν ἀπὸ τὸ Δεῖπνο καὶ τὴν τράπεζά του, τὴν ἀπόσταση κλήρου καὶ λαοῦ, θεωρήθηκε βεβήλωση αὐτὴ ἡ ἀληθινὴ πρόσπτωση τοῦ ἀσώτου στὴν πατρικὴ ἀγκάλη (θυσιαστήριο, Εὐαγγέλιο). Τὸ ὕψος τοῦ τέμπλου καὶ τὰ σκαλίσματα νομίζω ὅτι ἐνισχύουν τὸν διαχωρισμὸ κλήρου καὶ λαοῦ, δείπνου καὶ πιστῶν.


«Κοινωνικὸν ἦχος δ’· Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με, Κύριε». Ἀλληλούια γ’

(Γ σ. 196).


Ἀπὸ τὶς Ἀρχέτυπες διατάξεις, ὅπου καὶ οἱ συντομογραφίες


[1] «τὴν τε ἐν χρῷ κουράν» (ἁγίου Εὐσταθίου Θεσσαλονίκης (1125-1195) Ἐπίσκεψις βίου μοναχικοῦ § οζ’ (PG τ. 135 στ. 793D)). Βλ. κανόνα μβ’ τῆς στ’ οἰκουμενικῆς συνόδου.


 

Attachments

  • ΑΡΧΕΤΥΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.doc
    1.4 MB · Views: 129

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Στὴν λειτουργία δὲν ψάλλεται «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε», ἀλλὰ τρισάγιον

(χφφ. εὐχολόγια Μόσχας Sevastianov 474 (RGB gr. 27) ι’ αἰ. φ. 160v, Paris. Coisl. gr. 213 τοῦ ἔτους 1027 (Dmitrievskij τ. 2 σ. 1033), Upsala University Library gr. 7 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 74r, Vat. gr. 1969 τοῦ ἔτους 1103 φ. 44v, ΕΒΕ 662 ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 311r, Κρυπτοφέῤῥης Γ.β.I μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1253-1300 φ. 144v, Clark (Duke University) 35 ιε’ αἰ. φ. 160v, Σινὰ 980 τοῦ ἔτους 1475 φ. 101r).
 
Last edited:

Apostolis Kapuranis

Νέο μέλος
καλησπέρα και ευλογημένο το νέο έτος! μήπως γνωρίζει κανείς, αν υπάρχει ακολουθία για δόκιμο μοναχο; (όταν δηλαδη πρόκειται να κάνουν κάποιον δόκιμο)
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀπὸ τὸ ὑπὸ ἔκδοσιν: Ἀ. Κουτεντάκη Λειτουργικὴ πράξις τῆς ἐν Κρήτῃ ἱερᾶς καὶ σεβασμίας μονῆς ἁγίου Ἀντωνίου τῶν Ἀπεζανῶν (περὶ τὸ 1950).

Ὁ ὑποψήφιος πρὸς δοκιμὴν ζητεῖ προφορικῶς ὑπὸ τοῦ καθηγουμένου τὴν ἔντα-
ξιν αὐτοῦ εἰς τὴν ἀδελφότητα τῶν Ἀπεζανῶν. Ὁ καθηγούμενος κατόπιν ἐγκρίσεως
τοῦ ἡγουμενοσυμβουλίου* ἀπαντᾷ καταφατικῶς τῷ ὑποψηφίῳ, ὃν ἄγει ἔξωθεν τῆς
παλαιᾶς ἐξωτερικῆς πύλης τῆς Μονῆς. Ὁ νέος δόκιμος μετανίζει ἕως γῆς ἀσπαζό-
μενος τὴν δεξιὰν τοῦ καθηγουμένου. Δι’ αὐτῆς τῆς μετανοίας θεωρεῖται πλέον μέλος
τῆς ἀπεζανιωτικῆς ἀδελφότητος.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Καὶ ὅτε ἐξέρχονται τὰ ἅγια, πορεύεται ἔμπροσθεν ὁ ἀδελφὸς βαστάζων κερὶν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ εἰσερχόμενος ἵσταται εἰς τὸ δεξιὸν μέρος τοῦ θυσιαστηρίου»

(χφ. Κρυπτοφέῤῥης Γ.β.VII εὐχολόγιο ι’ αἰῶνος ἔκδ. G. Passarelli L’ Eucologio Cryptense Γ.β.VII (sec. X) Ἀνάλεκτα Βλατάδων 36 Θεσσαλονίκη 1982 σ. 196, χφφ. εὐχολόγια Κρυπτοφέῤῥης Γ.β.V τοῦ ἔτους 1018/9 φφ. 101v-102r, Vat. gr. 1836 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 63v, Βritish Library Additional 30043 ιβ’ αἰ. φ. 72r-v, Paris. gr. 1152 ιγ’ αἰ. φ. 81r, Dmitrievskij τ. 2 σσ. 282, 416, Συμεὼν Θεσσαλονίκης (+1429) P.G. τ. 155 στ. 504A).Ὁ νεοκαρεὶς λέγει τὸ «Πιστεύω...» καὶ τὸ «Πάτερ ἡμῶν...»

(Ἁγιορειτικὸν τυπικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας ἐκδ. Καστανιώτη 1995 σ. 143, τυπικὸ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μονῆς Παντοκράτορος μετὰ τὸ 2006 σ. 165).
 
Top