Ακάθιστος Ύμνος από παιδιά (Ασπιώτης - Ψαλτικός Χορός)

#1
Ο Κανόνας του Ακαθίστου Ύμνου, από την Ακολουθία των Β΄ Χαιρετισμών (18 Μαρτίου 2011).
Παιδικό Τμήμα (τάξη Α΄).

Ιερό Προσκύνημα Αγίων Ιάσονος και Σωσιπάτρου Κέρκυρας (Βυζαντινός Ναός του 11ου αιώνα).

Δ/νση: Σπυρίδων Ασπιώτης. 
Top