Αθωνικόν Μουσικόν Εγχειρίδιον - Δοξολογίαι αργαί

#3
Φαίνεται ὅτι πιθανὸν ὁ σύνδεσμος δὲν λειτουργεῖ. Ὑπάρχει δυνατότης ἐνεργοποιήσεώς του;
Του συνδέσμου όχι μια και ανήκει στην πάλαι ποτέ διαλάμψασαν βιβλιοθήκην του Πορφυρίου!
ΑΛΛΑ
Το αρχείο έτυχε και το είχα σώσει τότε. Και ίδε και ιδού:

Αθωνικόν Μουσικόν Εγχειρίδιον - ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΡΙΟΝ ΑΡΓΟΝ
 
#4
Top