Αθανάσιος Πέττας - Κων/νος Γιαννούτσος

darlasis

Γεώργιος Δαρλάσης
#1
Από βίντεο του αρχείου του αγαπητού μου φίλου και συνάδελφου Κων/νου Γιαννούτσου εκ Σάμου, σας αναβάζω σε ήχο (που επεξεργάσθηκα) τα εξαποστειλάρια "Απόστολοι εκ περάτων.." που ψάλλουν οι: Αθανάσιος Πέττας και Κων/νος Γιαννούτσος στο Καρλόβασι Σάμου τον Αύγουστο 1991.
Παρακαλώ να δείξετε την επιείκειά σας για τυχόν μικροπροβλήματα στον ήχο.
 

Attachments

Last edited:

darlasis

Γεώργιος Δαρλάσης
#2
Από παλιά ηχογράφηση στις 5-12-1985 στον Άγ.Νικόλαο Ζήριας Κορινθίας ψάλλουν αργά κεκραγάρια του Ιακώβου (ήχου Β΄) οι κ.κ. Αθανάσιος Πέττας και Κων/νος Γιαννούτσος
 

Attachments

darlasis

Γεώργιος Δαρλάσης
#3
Οι πρωτοψάλτες κ.κ. Αθ.Πέττας και Κων.Γιαννούτσος - ψάλλουν τον Ν΄Ψαλμό - σε ήχο Β΄- από ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν.Προφήτη Ηλία Παγκρατίου το έτος 1976
Επίσης σε άλλη ηχογράφηση (σε studio) συμψάλλουν με μία φωνή το " Τον Δεσπότην και Αρχιερέα (εις τον ασπασμόν) σε ήχο βαρύ.
 

Attachments

darlasis

Γεώργιος Δαρλάσης
#4
Οι πρωτοψάλτες Αθανάσιος Πέττας και Κων/νος Γιαννούτσος ψάλλουν "εν μιά φωνή" : τους αίνους του πλαγ.α΄ήχου, το δοξαστικό των πατέρων καθώς και χερουβικό (σύνθεση Χρ.Μίμη) σε ήχο πλ.α΄
 

Attachments

Last edited:

darlasis

Γεώργιος Δαρλάσης
#5
Τρισάγιο και Δύναμις με κράτημα – ήχος πλ.δ΄- Ν.Καμαράδου διασκευασθέν υπό Δημ.Μήτρου. Ψάλλουν: ο Άρχων πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού ναού Αγ.Τριάδος Πειραιώς κ. Αθανάσιος Πέττας και ο πρωτοψάλτης του καθεδρικού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλοβασίου Σάμου κ. Κων/νος Γιαννούτσος - Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ι.Ν.Προφ.Ηλία Παγκρατίου το έτος 1976
Σημείωση:
Τον ύμνο αυτό προλογίζει ο κ. Αθανάσιος Πέττας. Αξιοσημείωτο δε στην εκτέλεση του μαθήματος αυτού είναι το γεγονός της καταπληκτικής ομοιογένειας φωνής και ύφους μεταξύ δασκάλου και μαθητού.
 

Attachments

Last edited:
#6
Τρισάγιο και Δύναμις με κράτημα – ήχος πλ.δ΄- Ν.Καμαράδου διασκευασθέν υπό Δημ.Μήτρου. Ψάλλουν: ο Άρχων πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού ναού Αγ.Τριάδος Πειραιώς κ. Αθανάσιος Πέττας και ο πρωτοψάλτης του καθεδρικού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλοβασίου Σάμου κ. Κων/νος Γιαννούτσος - Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ι.Ν.Προφ.Ηλία Παγκρατίου το έτος 1976
Σημείωση:
Τον ύμνο αυτό προλογίζει ο κ. Αθανάσιος Πέττας. Αξιοσημείωτο δε στην εκτέλεση του μαθήματος αυτού είναι το γεγονός της καταπληκτικής ομοιογένειας φωνής και ύφους μεταξύ δασκάλου και μαθητού.
το κομμάτι είναι μόνο 2'15''; Κόβεται στο μέσον του δευτέρου Άγιος ο Θεός. Αν δεν είναι πρόβλημα στο κατέβασμα, μπορείτε να το ξαναανεβάσετε;
 

darlasis

Γεώργιος Δαρλάσης
#7
Είναι κανονικά και σωστά ανεβασμένο συνολικής χρονικής διάρκειας 11.21΄ Προσπαθείστε να το ξάνα κατεβάσετε εκ νέου.
Γ.Δαρλάσης
 
Top