[Ανακοίνωση] Αθανάσιος Βουγιουκλής - Εωθινά Δοξαστικά Α΄- ΙΑ΄

dxflw

Μέλος
 1. Α' ΕΩΘΙΝΟΝ - Εις το όρος ... (ήχος πρώτος)
 2. Β΄ ΕΩΘΙΝΟΝ - Μετα μύρων ... (ήχος δεύτερος)
 3. Γ΄ ΕΩΘΙΝΟΝ - Της Μαγδαλινής ... (ήχος τρίτος)
 4. Δ΄ ΕΩΘΙΝΟΝ - Όρθρος ην βαθύς ... (ήχος τέταρτος)
 5. Ε΄ ΕΩΘΙΝΟΝ - Ω! των σοφών Σου ... (ήχος πλάγιος του πρώτου)
 6. ΣΤ΄ ΕΩΘΙΝΟΝ - Η όντως ειρήνη ...(ήχος πλάγιος του δευτέρου)
 7. Ζ΄ ΕΩΘΙΝΟΝ - Ιδού σκοτία ... (ήχος βαρύς)
 8. Η΄ ΕΩΘΙΝΟΝ - Τα της Μαρίας δάκρυα ... (ήχος πλάγιος του τετάρτου)
 9. Θ΄ ΕΩΘΙΝΟΝ - Ως επεσχάτων των χρόνων ...(ήχος πλάγιος του πρώτου)
 10. Ι΄ ΕΩΘΙΝΟΝ - Μετα την εις άδου κάθοδον ... (ήχος πλάγιος του δευτέρου)
 11. ΙΑ΄ ΕΩΘΙΝΟΝ - Φανερών Σεαυτόν ... (ήχος πλάγιος του τετάρτου)

attachment.php


Για περισσότερα επισκεφτείτε: www.vougiouclis.gr
 

Attachments

 • 1.mp3
  2.8 MB · Views: 53
 • 2.mp3
  4.4 MB · Views: 41
 • 3.mp3
  3.9 MB · Views: 33
 • 4.mp3
  4.8 MB · Views: 38
 • 5.mp3
  2.3 MB · Views: 36
 • 6.mp3
  4.3 MB · Views: 34
 • 7.mp3
  3.8 MB · Views: 33
 • 8.mp3
  3.5 MB · Views: 36
 • 9.mp3
  2.6 MB · Views: 36
 • 10.mp3
  2.1 MB · Views: 36
 • 11.mp3
  3.9 MB · Views: 44
 • site-foto.jpg
  10.9 KB · Views: 281
Top