Αγρυπνία Αγίου Νικολάου 5 - 6.12.12

tb---

τσοπάνης
#1
Προοίμιο Ψωμιάδη Χρίστου πλΑ
Ανοιξαντάρια Χουρμουζίου πλΔ + Θ.Φωκαέως
Μακάριος Ανήρ Γεωργίου Κρητός πλΔ
Κεκραγάριο Ιακώβου Β
Στιχολογία
Στιχηρά προσόμοια Ματθαίου Βατοπαιδινού
Δοξαστικό Ιακώβου πλΒ
Στιχηρό Ιδιόμελο Λιτής Ματθαίου Βατοπαιδινού
Ιδιόμελα Λιτής από Κυψέλη
Δοξαστικό Λιτής Ιακώβου πλΔ
Στιχηρά προσόμοια αργά
Δόξα Πέτρου Λαμπαδαρίου
Θεοτόκε Παρθένε Μπερεκέτου
Δούλοι Κύριον Γρηγορίου Γ΄
Εξομολογείσθε κατά το ύφος του Αγίου Όρους πλΑ
Καταβασίες Πέτρου Λαμπαδαρίου Αργές
Πασαπνοάρια Ιακώβου
Στιχολογία αίνων Χουρμουζίου
Στιχηρά προσόμοια αργά
Δοξαστικό Πέτρου Λαμπαδαρίου
Δοξολογία Πέτρου Λαμπαδαρίου Γ
Τυπικά
Τρισάγιον Πέτρου Λαμπαδαρίου
Δύναμις Σίμωνος Αβαγιανού
Χερουβικό Γρηγορίου Γ
Λειτουργικά Γ΄
Άξιον Εστίν Γ.Σύρκα Γ΄
Κοινωνικόν Πέτρου Εφεσίου Γ΄

προβλέπω να πέφτουν κορμιά ~
 
Top