Αγιος Δημήτριος Θεσ/νικη

#1
Πάσα πνοή, Ήχος Γ

αίνοι γ΄ ήχου, τον δεσπότην (αργό), θ' εωθινό πέτρου πελοποννησίου, δοξολογία σύντομη ήχος γ'
Το γ' αντίφωνο της Θείας Λειτουργίας, το Αναστάσιμο Απολυτίκιο του Γ' Ήχου Ευφραινέσθω τα ουράνια.


Χερουβικός Ύμνος Γρηγ. Πρωτοψάλτου, ήχος Γ

Αναφορά - Άξιον Εστίν

Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης, 25-10-2009.
Η έναρξη της Λιτανείας των Λειψάνων του Αγίου Δημητρίου και το Απολυτίκιο του Αγίου "Μέγαν εύρατο".
 
Top