Αγιοκατάταξη από άλλα Πατριαρχεία

ΠΜΧ

...
Καλημέρα σας!
Χρόνια πολλά, η Παναγία βοήθειά μας.

Θα ήθελα να ρωτήσω μερικά πράγματα, γύρω από τις αγιοκατατάξεις από άλλα Πατριαρχεία (εκτός, δηλαδή, του οικείου...). Ας φέρω σαν παράδειγμα την περίπτωση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, που αγιοκατατάχθηκε από το Πατριαρχείο Ρωσίας το '96, ενώ, από το δικό μας, το 2019.

1) πριν το 2019, επιτρεπόταν η αναφορά του ονόματός του στο συναξάρι του όρθρου, κατά την διάρκεια της ακολουθίας;

Παρόμοια αυτής:
2) για να αναγνωσθεί, εν γένει, κάποιος άγιος στο συναξάρι κατά την διάρκεια του όρθρου, ποιές οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από την εγχώρια εκκλησία;

3) υπάρχουν αγιοκαταταχθέντες για τους οποίους έχουν γραφτεί ακολουθίες (πχ, από Μικραγιαννίτη, Μ. Ιωήλ, Μπούσια κλπ). Πότε επιτρέπεται από την εκκλησία η επίσημη ψαλμώδηση των ακολουθιών αυτών στους ναούς;
 
Top