Ύμνοι Χριστουγέννων & Αγίου Κοσμά Αιτωλού

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
  • Τό σαββατοκύριακο 27 καί 28 Δεκεμβρίου 2014 ἡ ἱερά μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας διοργάνωσε διεθνές συνέδριο γιά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό. Ἐκεῖ λοιπόν ἐκλήθη (ἀπό τό γραφεῖο τύπου πού εἶχε τήν εὐθύνη) καί ἔψαλλε ἡ <βυζαντινή χορωδία Ἀγρινίου> μέ χοράρχη τόν Ἀνδρέα Λανάρα. Τόν στίχο στό ἀργό προσόμοιο ἀπαγγέλει ὁ Νικόλαος Γκρίζης.
  • Παραθέτουμε σήμερα ὅλα τά ψαλλόμενα μέλη σέ ἄριστη ποιότητα ἤχου. Τό ἀναλυτικό πρόγραμμα τοῦ συνεδρίου (καί τῆς ἐμφάνισης τῆς χορωδίας) βρίσκεται ἀνηρτημένο ἐδῶ.
 

Attachments

Top