Ύμνοι Θεοφανείων

#1
Ψάλλει ο Σίμων Καράς και η εκκλησιαστική Χορωδία του Συλλόγου προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής. Ηχογράφηση: Αθήνα 1972

Στιχηρά ιδιόμελα της Ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού της εορτής των Θεοφανείων.
Ποίημα Σωφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων (ζ' αι.)
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου (ιη' αι.)
Ήχος πλ. δ


Το απολυτίκιον της εορτής των Θεοφανείων σε ήχο πρώτο σε σύντομο μέλος.


Κοντάκιον της εορτής των Θεοφανείων.
Ποίημα Ρωμανού του Μελωδού (ε' - στ' αι.)
Ήχος τέταρτος μέσος (λέγετος)


Δύο καθίσματα του Όρθρου της εορτής των Θεοφανείων ήχου γ' και τετάρτου χρωματικού αντίστοιχα.


Το εξαποστειλάριον του Όρθρου της εορτής των Θεοφανείων.
Ήχος γ'

Στιχηρά ιδιόμελα του Όρθρου των Θεοφανείων
Ποίημα Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως(η' αι.)
Μέλος Μανουήλ Πρωτοψάλτου.
Ήχος α'

Ο κύκλος του "Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε", ψαλλομένου αντί του "Άγιος ο Θεός" στην λειτουργία των Φώτων, αρχής γενομένης από της παραμονής, αλλά και τις άλλες δεσποτικές εορτές, όταν, κατά την αρχαία παράδοση, γινόντουσαν και τα κοινά βαπτίσματα.Επισυνάπτεται και το "Δύναμις" όπου στα χειρόγραφα και στα έντυπα βιβλία χαρακτηρίζεται ως Παλαιόν.
Ήχος α'
Εξήγηση Γρηγορίου Πρωτοψάλτου

 
Top