Όχι πολυτονικά τουλάχιστον για τους θερινούς μήνες

#21

Τό θέμα τέθηκε ὡς ... θερινόν... (κατ᾿ ἐξαίρεσιν) γιά ὅσους ἔχουν αἴσθηση/αἰσθήσεις...
Ὅσοι ἔχουν πάθη... ἄς τά βγάλουν... «ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος»...

Σημ. Ἡ συντριπτική πλειοψηφία ἱστοσελίδων τῶν ἐνδιαφερόντων μου/μας εἶναι σέ πολυτονικό, ὡς ἐκκλησιαστικές... Τό Ψ εἶναι ἀμελητέα ποσότης...

ΥΓ. Περί μονοτονικοῦ... δέν γράφω... ὅπως καί γιά ἄλλα... «ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ ἀκούωσι μηδὲ συνῶσι» (πρβλ. Ματθ. κεφ. 13).


Όχι για εμένα/εμάς που διαβάζω/ζουμε σχεδόν μόνο Ψ.
 
Last edited:
Top