Όρθρος Μ. Πέμπτης- τάξις απολυτικίου

Τάσος Μπόκος

Παλαιό Μέλος
#1
Την Μ. Τετάρτη εσπέρας μετά το "Αγαθόν το εξομολογείσθαι" και το Τρισάγιον δεν θα έπρεπε να ειπωθεί το Κοντάκιον της ημέρας;
Γιατί στο βιβλίο της Απ. Διακονίας "Μεγάλη Εβδομάς" αλλά και στα δίπτυχα (εντός αγκυλών) σημειώνεται το "Ότε οι ένδοξοι μαθηταί";
Και μάλιστα στο βιβλίο της Απ. Διακονίας σημειώνεται "ο α΄ χορός" δημιουργώντας σύγχυση ή παρερμηνείες για το αν πρέπει να διαβαστεί ή να ψαλεί.
 

Τάσος Μπόκος

Παλαιό Μέλος
#3
Γιατί είναι εορτάσιμος ο Όρθρος της Μ. Πέμπτης; Σε τι διαφέρει από αυτόν των προηγούμενων ημερών;
Και εφ' όσον είναι εορτάσιμος, θα διαβαστεί ή θα ψαλεί το απολυτίκιο;
Ευχαριστώ.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#6
Διότι οι εορτάσιμοι Όρθροι έχουν Απολυτίκιο κι όχι Κοντάκιο (το οποίο στις 3 πρώτες μέρες προκρίνεται αντί του "Εν τω Ναώ εστώτες της δόξης σου")
Εννοώ, προς αποφυγή παρεξήγησης, ότι ο Όρθρος των 3 πρώτων ημερών ακολουθεί τον τύπο της Μ. Τεσσαρακοστής, σε αντίθεση με τους Όρθρους των επομένων ημερών, με δοξολογία χύμα μεν, χωρίς "μετάνοιες" δε. Ο δε Όρθρος του Μ. Σαββάτου με "Θεός Κύριος..." και Δοξολογία Μεγάλη.
 
Top