Ήχος Δοξολογίας

nkioster

Πατήρ Νεκτάριος Κιοστεράκης
#1
Από τις ηχογραφήσεις που έχουμε από τον Θρ. Στανίτσα βλέπουμε ότι σχεδόν πάντα έλεγε την δοξολογία στον ήχο του Δοξαστικού των Αίνων. Στα δοξαστικά όμως του πλ του Β' έλεγε δοξολογία στον Β' ήχο και στα Δοξαστικά του Β' ήχου έλεγε δοξολογία στον πλ του Β' ήχο! Το στήριζε αυτό πουθενα? Ο κ. Γιαννου νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος να μας απαντήσει.
 
Top