Έναρξη εγγραφών Διαδικτυακού Σεμιναρίου υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτη Νεοχωρίτη

kakofonix78

Δημήτριος Παπάνης
#1

Ὁ Σύλλογός Λόγιας Ἐξωτερικῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς προβαίνει στὴν ὑλοποίηση τοῦ προαναγγελθέντος σεμιναρίου, μὲ κεντρικὸ θέμα: «Εἰσαγωγή στὴν ἔκφραση τῆς πατρῷας ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς» καὶ διδάσκοντα τὸν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη.

Διὰ τοῦ σεμιναρίου αὐτοῦ, ἐπιδιώκεται ἡ προσέγγιση ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων ποὺ ὁδηγοῦν στὴ βελτίωση τῆς ἔκφρασης καὶ τοῦ προσανατολισμοῦ τῶν συμμετεχόντων στὴ λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, μὲ παράλληλη ἀναφορὰ στὴ μεθοδική τους διδασκαλία.

Διαβάστε τις υπόλοιπες λεπτομέρειες στον παρακάτω σύνδεσμο και κάντε όσοι επιθυμείτε την εγγραφή

https://naxioimelistes.blogspot.com/2021/04/english-translation.html
 
Top