Άξιόν εστιν σε Hijaz kar kiourdi - Δημητρίου Μουρ

#21
Για να καταλάβουμε τον τρόπο σύνθεσης του συγκεκριμένου σπουδαίου μουσικού πρέπει να λάβουμε υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της αραβικής γλώσσας. Υπήρχε τεράστια δυσκολία στην αραβική απόδοση των βυζαντινών τροπαρίων και ακόμα περισσότερο στην μουσική επένδυση αυτών γιατί τα αραβικά καταρχάς δεν έχουν πολλά φωνήεντα και υπήρχε τεράστιο πρόβλημα με τον μουσικό τονισμό των λέξεων λόγω γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων. Ο Δημήτριος Ελ Μουρ (1880-1969+) αφιέρωσε όλη του τη ζωή σε αυτή την προσπάθεια. Και προκειμένου να αποδόσεις σωστά κάποιες λέξεις αναγκάστηκε να καταφύγει σε περαιτέρω ανάλυση κάποιων λέξεων. Και φυσικά ας μη ξεχνάμε τις ανατολίτικες καταβολές του. Ας μην κρίνουμε εξ' ιδίων τα αλλότρια..
 
Top