Άξιον εστίν / ήχος πλάγιος α’ - ψάλλει ο Δημήτριος Μαγούρης (μουσικό κείμενο)

Top