"Άξιον εστίν..." (Αθ. Πέττα, κατά τα αργά ευλογητάρια πλ. α΄)

Top