«῾Ο Θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός»

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
Εχω να αναφερω 2 περιπτωσεις:
-''Εν νομω σκια και γραμματι'' ή ''Εν νομου σκια και γραμματι'';

-''Ο τον θανατον καταπατησας, τον δε διαβολον καταργησας'' ή
''Ο τον θανατον καταργησας τον δε διαβολον καταπατησας'';
Νομιζω(αν κανω λαθος διορθωστε με) οι παλιες φυλλαδες της Νεκρωσιμης ακολουθιας(Αποστολικη Διακονια) γραφει τη 2η περιπτωση. Αργοτερα, γιατι αλλαξε;
 


«῾Ο Θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός» (Ἀρ. ιf’ 22, κζ’ 16), «ὁ τὸν θάνατον καταργήσας καὶ τὸν διάβολον καταπατήσας καὶ ζωὴν τῷ κόσμῳ σου χαρισάμενος» (χφ. Σινὰ 981 εὐχολόγιο (τμῆμα ιf’ αἰ.) ἔκδ. Dmitrievskij τ. 2 σ. 337). ῾Ομοίως στὸν Βαρβερινὸ 336 κώδικα εὐχολόγιο η' αἰ. ἔκδ. Parenti 2000 σ. 235, ἐκτὸς τῆς ἀντωνυμίας «σου». ῾Η εὐχὴ αὐτή, ποὺ εἶναι ἡ ἀρχαιότερη νεκρώσιμη, εὑρίσκεται σὲ ἐπιτάφια ἐπιγραφὴ τῆς Αἰγύπτου τοῦ ἔτους 344 καὶ σὲ ἄλλη ὅμοια τῆς Αἰγύπτου μὲ ἡμερομηνία 19-3-409 (π. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου Μικρὲς λειτουργικὲς συμβολές, στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν τ. 31 (1996) σ. 659 ὑπ. 89), ἀλλὰ καὶ σὲ πάπυρο τοῦ ἔτους 600 (πρωτ. Θ. Χριστοδούλου Εὐχολόγιον εἰς κεκοιμημένους στὸ Εἱρμὸς τ. 1 σσ. 99, 163). Βλέπε καὶ Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. 5 σσ. 247-252, καὶ Κ. Καλλινίκου ῾Ο Χριστιανικὸς Ναὸς καὶ τὰ τελούμενα ἐν αὐτῷ σσ. 219-220.

 
Last edited:
Εχω να αναφερω 2 περιπτωσεις:
-''Εν νομω σκια και γραμματι'' ή ''Εν νομου σκια και γραμματι'';

-''Ο τον θανατον καταπατησας, τον δε διαβολον καταργησας'' ή
''Ο τον θανατον καταργησας τον δε διαβολον καταπατησας'';
Νομιζω(αν κανω λαθος διορθωστε με) οι παλιες φυλλαδες της Νεκρωσιμης ακολουθιας(Αποστολικη Διακονια) γραφει τη 2η περιπτωση. Αργοτερα, γιατι αλλαξε;

Γιά τό πρῶτο ὑπάρχει θέμα:
Εν νόμω ή Εν νόμου

Γιά τό δεύτερο ἀπάντησε ὁ Μανόλης. Μπορεῖς νά δεῖς (ὅπως γράφει) καί τήν μεγάλη ἀπάντηση ὑπ᾿ ἀριθμ. 563 στό· Ἰω. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις, τ. 5, σσ. 247-252. Τά οὐσιαστικά καί οἱ μετοχές εἶναι συνώνυμα, σημαίνουν δηλ. τό ἴδιο πράγμα. Δέν συναντᾶμε μόνον ἀντιστροφή τῶν μετοχῶν ἀλλά καί τῶν οὐσιαστικῶν κατά ἕνα χιαστί τρόπο. Ὁπωσδήποτε ἡ ἀρχική γραφή μαρτυρεῖται ἀπό τά δοκιμότερα καί παλαιότερα χειρόγραφα, ἀλλά καί ἡ ἄλλη δέν εἶναι λάθος. Καί καμμία δέν εἶναι λάθος, τή στιγμή πού καί τό ἴδιο σημαίνουν καί ἡ ἐπίδραση τῆς ὑμνογραφίας (ἀπό τό «Χριστός ἀνέστη...») εἶναι προφανής. Ἐμεῖς, πού κατά κύριο λόγο τήν λέμε ἀπ᾿ ἔξω, ἄν μέ ρωτήσεις δέν ξέρω νά σοῦ πῶ, πῶς τή λέω... κάθε φορά...


 
Last edited:

Ἐδῶ τό θέμα ἔχει νά κάνει μέ τήν μελοποιΐα καί ὄχι μέ λάθη, ἱστορικά ἤ ἑρμηνευτικά τῆς ὑμνολογίας ἤ τοῦ εὐχολογιακοῦ ὑλικοῦ, ὅπου ὑπάρχει εἰδική ἑνότητα. Ἔχεις δίκιο ὅμως νά παρασυρθεῖς ἀπό προηγούμενα μηνύματα.

Γιά τό πρῶτο ὑπάρχει θέμα:
Εν νόμω ή Εν νόμου

Γιά τό δεύτερο ἀπάντησε ὁ Μανόλης. Μπορεῖς νά δεῖς (ὅπως γράφει) καί τήν μεγάλη ἀπάντηση ὑπ᾿ ἀριθμ. 563 στό· Ἰω. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις, τ. 5, σσ. 247-252. Τά οὐσιαστικά καί οἱ μετοχές εἶναι συνώνυμα, σημαίνουν δηλ. τό ἴδιο πράγμα. Δέν συναντᾶμε μόνον ἀντιστροφή τῶν μετοχῶν ἀλλά καί τῶν οὐσιαστικῶν κατά ἕνα χιαστί τρόπο. Ὁπωσδήποτε ἡ ἀρχική γραφή μαρτυρεῖται ἀπό τά δοκιμότερα καί παλαιότερα χειρόγραφα, ἀλλά καί ἡ ἄλλη δέν εἶναι λάθος. Καί καμμία δέν εἶναι λάθος, τή στιγμή πού καί τό ἴδιο σημαίνουν καί ἡ ἐπίδραση τῆς ὑμνογραφίας (ἀπό τό «Χριστός ἀνέστη...») εἶναι προφανής. Ἐμεῖς, πού κατά κύριο λόγο τήν λέμε ἀπ᾿ ἔξω, ἄν μέ ρωτήσεις δέν ξέρω νά σοῦ πῶ, πῶς τή λέω... κάθε φορά...Π.Μαξιμε,με κατατοπισατε πληρως!
Σας ευχαριστω πολυ!:)
Την ευχη σας!
 


«῾Ο Θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός» (Ἀρ. ιf’ 22, κζ’ 16), «ὁ τὸν θάνατον καταργήσας καὶ τὸν διάβολον καταπατήσας καὶ ζωὴν τῷ κόσμῳ σου χαρισάμενος» (χφ. Σινὰ 981 εὐχολόγιο (τμῆμα ιf’ αἰ.) ἔκδ. Dmitrievskij τ. 2 σ. 337). ῾Ομοίως στὸν Βαρβερινὸ 336 κώδικα εὐχολόγιο η' αἰ. ἔκδ. Parenti 2000 σ. 235, ἐκτὸς τῆς ἀντωνυμίας «σου». ῾Η εὐχὴ αὐτή, ποὺ εἶναι ἡ ἀρχαιότερη νεκρώσιμη, εὑρίσκεται σὲ ἐπιτάφια ἐπιγραφὴ τῆς Αἰγύπτου τοῦ ἔτους 344 καὶ σὲ ἄλλη ὅμοια τῆς Αἰγύπτου μὲ ἡμερομηνία 19-3-409 (π. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου Μικρὲς λειτουργικὲς συμβολές, στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν τ. 31 (1996) σ. 659 ὑπ. 89), ἀλλὰ καὶ σὲ πάπυρο τοῦ ἔτους 600 (πρωτ. Θ. Χριστοδούλου Εὐχολόγιον εἰς κεκοιμημένους στὸ Εἱρμὸς τ. 1 σσ. 99, 163). Βλέπε καὶ Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. 5 σσ. 247-252, καὶ Κ. Καλλινίκου ῾Ο Χριστιανικὸς Ναὸς καὶ τὰ τελούμενα ἐν αὐτῷ σσ. 219-220.


Κε Μανωλη ευχαριστω,!
Πολυ ωφελιμα και κατατοπηστικα αυτα που αναφερατε!:)
 
Π.Μαξιμε,με κατατοπισατε πληρως!
Σας ευχαριστω πολυ!:)
Την ευχη σας!

Σαυτη την ευχη , εχω ακουσει κι εγω αλλοι ιερεις να λενε '' ο τον θανατον καταπατησας τον δε διαβολον καταργησας.... και αλλοι '' ο τον θανατον καταργησας τον δε διαβολον καταπατησας..... '' Εχουμε το '' Χριστος ανεστη εκ νεκρων θανατω θανατον πατησας..... '' Το πρωτο που αναφερω ...ο τον θανατον καταπατησας... , ταιριαζει με το Χριστος ανεστη.... θανατω θανατον πατησας..... Θα ηθελα να ρωτησω για την φραση '' τον δε διαβολον καταργησας... '' καταργειται ο διαβολος ??? Ολοι γνωριζουμε οτι ειναι πνευματικο υπαρκτο προσωπο , ο αρχων του κοσμου τουτου .... [ Τα λογια αυτα τα ακουσα απο τον Μητρ. Μεσογαιας Νικολαο κατα τον εορτασμο της Αγιας Μαρινης ]. Β. ΤΖΑΝΑΚΟΣ
 
Κύριε Τζανάκο, στη γλώσσα, πολλώ μάλλον στην τέχνη, πολλές φορές μετράει περισσότερο η εκφραστική και λιγότερο η λογική λειτουργία των λέξεων.

(Δείτε και το ακόλουθο στιχηρό των Αίνων του δ΄ήχου:
Ἐν τῷ σταυρῷ σου Χριστέ, τῆς ἀρχαίας κατάρας ήλευθέρωσας ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ σου, τὸν τὴν φύσιν ἡμῶν τυραννήσαντα, διάβολον κατήργησας [...] )​
 
... και λιγότερο η λογική λειτουργία των λέξεων.
Ποιά λογική;
Διάβολος δέν ὑπάρχει στό Ἀναστημένο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στήν Ἐκκλησία Του, στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ἀλλά τό θέμα ἔχει ἐξαντληθεῖ στά προηγούμενα, ἄν ξέρουμε νά διαβάζουμε...
Τά οὐσιαστικά καί οἱ μετοχές εἶναι συνώνυμα, σημαίνουν δηλ. τό ἴδιο πράγμα.

Πρβλ. «ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ᾿ ἔστι τὸν διάβολον» (Ἑβρ. β΄ 14).

 
Last edited:
«῾Ο Θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός» (Ἀρ. ιστ’ 22, κζ’ 16), «ὁ τὸν θάνατον καταργήσας τὸν δὲ διάβολον καταπατήσας»

(Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. 5 σ. 248)·«ὁ τὸν θάνατον καταργήσας καὶ τὸν διάβολον καταπατήσας καὶ ζωὴν τῷ κόσμῳ χαρισάμενος»

(χφφ. εὐχολόγια Barb. gr. 336 η’ αἰ. ἔκδ. S. Parenti – E. Velkovska 2000 σ. 235, Σινὰ 958 ι’ αἰ. φ. 96r, Κρυπτοφέῤῥης Γ.β.X ι’ αἰ., Γ.β.IV μεταξὺ τῶν ἐτῶν 985-1000 φ. 123v, Paris. Coisl. gr. 213 τοῦ ἔτους 1027 φ. 89r, Σινὰ 981 (τμῆμα ιστ’ αἰ. ἔκδ. D II σ. 337))«...καὶ ὁ λόγος σου ἀλήθεια»

(Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. 4 σσ. 275-278, Εὐχολόγιον ἐκδ. 1759, 1775, 1803)καὶ ὄχι «ὁ νόμος σου ἀλήθεια».
 
Ο Χριστός με τη Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάστασή του και κατήργησε και επάτησε και ενίκησε και τον διαβολον και τον θάνατον και την αμαρτία και τη φθορά. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, για λόγους τάξης και για να μη μπερδεύονται οι πιστοί οφείλουμε να ακολουθούμε ενιαίο κείμενο.
 
Δυστυχώς αυτήν την διάταξη δεν την τηρούν πολλοί. Ίσως δεν την ξέρουν. Διότι σε πολλά παλαίτυπα έχει είτε μία άνω τελεία είτε μεν έχει μία τελεία, αλλά δεν έχει καινούργια παράγραφο. Και συνήθως συνεχίζουν την πρώτη φράση με την δεύτερη φράση χωρίς να φαίνεται ότι είναι άλλη φράση. Δηλαδή χωρίς αναπνοή ενδιάμεσα στις δύο φράσεις. Οπότε ο απλός κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Επίσης σχεδόν ποτέ δεν έχω ακούσει την απάντηση του χώρου «Παράσχου Κύριε».
 
«Τὰ ἐλέη τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν φιλανθρωπίαν αὐτοῦ αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»

(χφφ. εὐχολόγια Barb. gr. 336 η’ αἰ. φ. 262v, Vat. gr. 1836 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 80v· παρομοίως χφφ. εὐχολόγια Κρυπτοφέῤῥης Γ. β. IV μεταξὺ τῶν ἐτῶν 985-1000 φ. 123v, Κρυπτοφέῤῥης Γ. β. X τέλη ι’ αἰ. φ. 78r, S. Salvador gr. 153 ια’ αἰ., S. Salvador gr. 172 τοῦ ἔτους 1179, Σινὰ 973 τοῦ ἔτους 1153, Σινὰ 990 ιδ’ αἰ. φ. 5v, Πάτμου 752 τοῦ ἔτους 1611 ἐκδεδομένα στὸ π. Θ. Χριστοδούλου Εὐχολόγιον εἰς κεκοιμημένους (Εἱρμὸς τ. 1 (2004) σσ. 130, 131, 133, 135), χφφ. εὐχολόγια Uppsala University Library gr. 7 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 109r, Barb. gr. 593 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 60v, Τ. Σταυροῦ 100 ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 67r, Vat. gr. 1969 τοῦ ἔτους 1103 φ. 83v, Βritish Library Additional 32011 ιγ’ αἰ. φ. 75v, Barb. gr. 389 τοῦ ἔτους 1509 φ. 81r, Ξενοφῶντος 56 ΤΑΣ ιε’ αἰ. φ. 136r).

Ὁ λαός· Σοὶ Κύριε.
 
«Τὰ ἐλέη τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν φιλανθρωπίαν αὐτοῦ αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»

(χφφ. εὐχολόγια Barb. gr. 336 η’ αἰ. φ. 262v, Vat. gr. 1836 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 80v· παρομοίως χφφ. εὐχολόγια Κρυπτοφέῤῥης Γ. β. IV μεταξὺ τῶν ἐτῶν 985-1000 φ. 123v, Κρυπτοφέῤῥης Γ. β. X τέλη ι’ αἰ. φ. 78r, S. Salvador gr. 153 ια’ αἰ., S. Salvador gr. 172 τοῦ ἔτους 1179, Σινὰ 973 τοῦ ἔτους 1153, Σινὰ 990 ιδ’ αἰ. φ. 5v, Πάτμου 752 τοῦ ἔτους 1611 ἐκδεδομένα στὸ π. Θ. Χριστοδούλου Εὐχολόγιον εἰς κεκοιμημένους (Εἱρμὸς τ. 1 (2004) σσ. 130, 131, 133, 135), χφφ. εὐχολόγια Uppsala University Library gr. 7 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 109r, Barb. gr. 593 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 60v, Τ. Σταυροῦ 100 ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 67r, Vat. gr. 1969 τοῦ ἔτους 1103 φ. 83v, Βritish Library Additional 32011 ιγ’ αἰ. φ. 75v, Barb. gr. 389 τοῦ ἔτους 1509 φ. 81r, Ξενοφῶντος 56 ΤΑΣ ιε’ αἰ. φ. 136r).

Ὁ λαός· Σοὶ Κύριε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την παράθεση αυτή! Από πότε υπάρχει η αίτηση με την κατάληξη «αιτησώμεθα»;
 
Last edited:
Back
Top