«Ἀπόστολοι, Μάρτυρες...», Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε...», Καί νῦν, «Μήτηρ ἁγία...»

romanos4

Παλαιό Μέλος
#1
Good morning,

The Hmerologion prescribes: «Ἀπόστολοι, Μάρτυρες...», Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε...», Καί νῦν, «Μήτηρ ἁγία...». Πρό τοῦ· «Δι’ εὐχῶν...» at the Apolytikion toward the end of Great Paraclesis tonight which I believe are in 2nd Mode.

I know these hymns are also chanted at Saturday of the 4th week of Lent.

Does anyone have or know where I can find scores?

Thank you!

R.
 
Top