«τὸ γὰρ γένος τῶν ἀνθρώπων εὕρατο τὴν σωτηρίαν»

πεταστής

Παλαιό Μέλος - Χαράλαμπος
#1
Σε όσα βιβλία κοίταξα σύντομο εγκόλπιο κτλ (όχι παλιές-αρχαίες εκδόσεις) γράφει όπως το λέμε όλοι στα νεκρώσιμα ευλογητάρια στο Και νυν:
"δι᾿ ἧς γένος τῶν ἀνθρώπων εὕρατο τὴν σωτηρίαν".

Στο γνωστό ειρμολόγιο του Πέτρου στη σελίδα 193 γράφει:
"τό γάρ γένος τῶν ἀνθρώπων εὕρατο τὴν σωτηρίαν"

Ακούω σχόλια-παρατηρήσεις : )
 
Top