«Χοροὶ Ἰσραὴλ ἀνίκμοις ποσί». Α΄ Κανών της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Ανέβασα ολόκληρο τον πρώτο κανόνα της Μεταμορφώσεως, όχι τόσο για την ψαλτική ερμηνεία, όσο για την εξοικείωση με το υμνογραφικό κείμενο.

ΥΓ Πιστεύω ότι είναι άξιοι μελέτης και γνώσεως από εμάς τους ψάλτες ολόκληροι οι σημαντικοί κανόνες δεσποτικών και θεομητορικών εορτών των Κοσμά Μελωδού και Ιωάννου Δαμασκηνού (και όχι μόνο οι ωδές α, γ και θ, που συνήθως ψάλλονται). Είναι πραγματικά εξαιρετικά ποιήματα...
 
Last edited:
Top