«Χερουβικάριον» Αλεξάνδρου Βυζαντίου (Κωνσταντινούπολις 1900)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Διορθώθηκε.
[Σημ. συντ.] Γιά ἀνενεργούς συνδέσμους τοῦ ΣΙΧ μήν ἀπευθύνεστε στό Ψ. Ψάχνετε καί μόνοι σας, γιά ἀνανεωμένους συνδέσμους —μετά ἀπό τό πρόβλημα πού εἶχε ἠ ἱστοσελίδα μέ τό rapidshare—, ὅπως κάνουμε κι ἐμεῖς. Εὐχαριστῶ.
 
Top