[Ψάχνω] «Υμνολόγιον», Αθ. Σακελλαριάδου, Αθήναι 1891

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#1
Πλήρης τίτλος: Υμνολόγιον συνταχθέν χάριν των μαθητών αυτού και των εν τοις ιεροίς ναοίς εκτελεστών μουσικών. Αθανασίου Σακελλαριάδου, Καθηγητού εν τη Εκκλησιαστική Ριζαρείω Σχολή. Εκδίδοται νυν το πρώτον εγκρίσει της Ιεράς Συνόδου. Εν Αθήναις. Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Κουσουλίνου και Αθανασιάδου, 1891. (45 σελ.)
 
Top