«Του δείπνου σου του μυστικού» χερουβικό και κοινωνικό Μεγάλης Πέμπτης - Πέτρου Λαμπαδαρίου σε ήχο πλ. του β΄ [ερμηνεία: Βάϊος Ντελής]

Top