«Τα Άνθη του Παραδείσου», Αθήναι 1890 (Συλλογή Ακολουθιών)

#1
http://www.akolouthies.gr/index.php

«ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ», ὑπὸ ᾿Ιωάννου ᾿Ιωσηφίδου Γαβρᾶ, ἐκδοθὲν τὸ πρῶτον ἐν ᾿Αθήναις τῷ 1890 καὶ τὸ δεύτερον ἐν τῇ ῾Αγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ τῷ 1911.

Τίτλος : Τὰ ἄνθη τοῦ παραδείσου ἤτοι ἀκολουθίαι τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου ἐπισκόπου Νικομηδείας, ἔτι τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ, καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰουβεναλίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων, καὶ συμπλήρωσις ἀκολουθιῶν τινῶν ἀποστόλων καὶ ἁγίων, ἔτι δὲ καὶ ὕμνοι τινὲς εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νῦν τύποις ἐκδίδοται παρὰ τοῦ Ἰω. Ἰωσηφίδου Γαβρᾶ. Ἐπιμελείᾳ καὶ φροντίδι τοῦ ἱερολογιωτάτου ἱεροδιακόνου Ἰουβεναλίου. τοῦ πρωτοψάλτου τῆς ἐν Πειραιεῖ μητροπολιτικῆς ἐκκλησίας Ἁγίας Τριάδος. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου. 1890.

http://ambrosia.ascsa.edu.gr:8991/F...ode_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WSL

http://www.ascsa.edu.gr/datab/digital/akolouthies/books/0742.pdf
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Top