«Ταμείον ανθολογίας», Θεοδώρου Φωκαέως, Κωνσταντινούπολη, 5η έκδοση, τ. Α΄ (1862), τ. Β΄ (1863) και τ. Γ΄ (1864)

#4
Από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, ο πρώτος τόμος (1862), ολόκληρος χωρίς ελλείψεις σελίδων.
Το αρχείο pdf αριθμεί 228 σελίδες.
Μοναδικός κωδικός εγγράφου στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες: 56043

Εκδότης - επιμελητής είναι ο υιός του Θεόδωρου Φωκαέα, Λεωνίδας. Ο τόμος περιλαμβάνει και κάποια μέλη του τελευταίου.

Λήψη (δεξί κλικ και αποθήκευση)
 
#5
Υπάρχει και στις "Δημόσιες Βιβλιοθήκες" (378 σελίδες).
Ορίστε και ο δεύτερος τόμος (1863), ολόκληρος χωρίς ελλείψεις σελίδων (ο τόμος που υπάρχει στη Μέδουσα έχει κάποιες ελλείψεις σελίδων).
Μοναδικός κωδικός εγγράφου στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες: 56060

Εκδότες είναι οι υιοί του Θεόδωρου Φωκαέα, Λεωνίδας και Αλέξανδρος.

Λήψη (δεξί κλικ και αποθήκευση)
 
#6
Τέλος, ανεβάζω και τον τρίτο τόμο (1864) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες (ολόκληρος χωρίς ελλείψεις σελίδων).
Το αρχείο pdf αριθμεί 500 σελίδες.
Μοναδικός κωδικός εγγράφου στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες: 56072

Εκδότης είναι ο υιός του Θεόδωρου Φωκαέα, Αλέξανδρος.

Λήψη (δεξί κλικ και αποθήκευση)
 
Top