«Παρθένε Θεοτόκε» Θεοτοκίον σε ήχο πλ.Β΄ Ιωάννου Κουκουζέλη

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Ἐξήγησις τοῦ Θεοτοκίου «Παρθένε Θεοτόκε» ἐκ τοῦ 884 κώδικος τῆς Ε.Β. Ἑλλάδος φ. 390 β. ἀντιγράφου ἐξ ἰδιοχείρου στιχεραρίου τοῦ Κουκουζέλη.

«Παρθένε Θεοτόκε τὸν εὔσπλαγχνον Κύριον ἐκδυσώπησον τοῦ ἀποστρέψαι τὰς βουλὰς τῶν ἀθέων ἐχθρῶν ἡμῶν καί ἀποστεῖλαι μέγα ἔλεος τοῦ εἰρηνεῦσαι τήν ζωήν ἡμῶν»

Παρθένε Θεοτόκε Ιωάννου Κουκουζέλους (Ήχος πλ.β)
Παρθένε Θεοτόκε Ιωάννου Κουκουζέλους (Ήχος πλ.β) [πληκτρ]

από http://www.porphyrios.gr/index.php/pdf/musical/other-compositions
 
Last edited:

kgiann25

Κωνσταντίνος Γιαννακός
Ἐξήγησις τοῦ Θεοτοκίου «Παρθένε Θεοτόκε» ἐκ τοῦ 884 κώδικος τῆς Ε.Β. Ἑλλάδος φ. 390 β. ἀντιγράφου ἐξ ἰδιοχείρου στιχεραρίου τοῦ Κουκουζέλη.

«Παρθένε Θεοτόκε τὸν εὔσπλαγχνον Κύριον ἐκδυσώπησον τοῦ ἀποστρέψαι τὰς βουλὰς τῶν ἀθέων ἐχθρῶν ἡμῶν καί ἀποστεῖλαι μέγα ἔλεος τοῦ εἰρηνεῦσαι τήν ζωήν ἡμῶν»

Παρθένε Θεοτόκε Ιωάννου Κουκουζέλους (Ήχος πλ.β)
Παρθένε Θεοτόκε Ιωάννου Κουκουζέλους (Ήχος πλ.β) [πληκτρ]

από http://www.porphyrios.gr/index.php/pdf/musical/other-compositions
Δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον
 
Top