«Νέον Μουσικόν Εγχειρίδιον», Δημητρίου Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Κωνσταντινούπολη, 1η έκδοση, επίτομο (1884), 2η έκδοση, τ. Α΄, Β΄ και Γ΄ (1900), 3η έκδοση

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
Έχω στην κατοχή μου ένα πολύ μικρό και πολύ παλιό βιβλίο (17 Χ 12 εκ.) με συνθέσεις εσπερινού όρθρου και Θ. λειτουργίας. Δεν έχω εξώφυλλο παρά μόνο τους συνδρομητές στο τέλος. Ενδεικτικό είναι το ότι από την μία έχει αλλαγές σε πολλά σημεία (όπως το μικρό δείγμα παρακάτω) ενώ δεν αναφέρει ποιανού είναι τα Ανοιξαντάρια αυτά, και από την άλλη στο μέρος της λειτουργίας έχει μία σειρά χερουβικών ύμνων με την εξής παρουσίαση: Χερουβικά αργοσύντομα συντεθέντα επί τη βάση αρχαίων υπό Μ.Β. Ποιός είναι αυτός ο Μ.Β. ; Ο Μάρκος Βασίλειος; Στον κατάλογο των συνδρομητών Είναι ο οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ ο Δ΄. Καμμία βοήθεια;
 

Attachments

Last edited:

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
#2
Περιεχόμενα; Αριθμός σελίδων;

Αυτά τα χερουβικά πρέπει να είναι του Μ.Βασιλείου. Έτσι επιγράφονται και στο "Νεον Μουσικόν Εγχειρίδιον" του Δ.Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Σκάναρε την πρώτη σελίδα να σου πω σίγουρα.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#3
Περιεχόμενα; Αριθμός σελίδων;

Αυτά τα χερουβικά πρέπει να είναι του Μ.Βασιλείου. Έτσι επιγράφονται και στο "Νεον Μουσικόν Εγχειρίδιον" του Δ.Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Σκάναρε την πρώτη σελίδα να σου πω σίγουρα.
Περιεχόμενα δεν έχω, ο αριθμός των σελίδων σταματάει στο 596, αλλά πιθανόν να υπάρχουν κι άλλες. Μία βοήθεια: Στους εν Κρήτη (Ηράκλειον) συνδρομητές ξεκινάει με τους εξής: Παντελής Παπαδάκης, Ιωάννης Αργυράκης, Εμμανουήλ Καραγιαννάκης κλπ.
No scaner boss :(:(:(
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
#4
Περιεχόμενα δεν έχω, ο αριθμός των σελίδων σταματάει στο 596, αλλά πιθανόν να υπάρχουν κι άλλες. Μία βοήθεια: Στους εν Κρήτη (Ηράκλειον) συνδρομητές ξεκινάει με τους εξής: Παντελής Παπαδάκης, Ιωάννης Αργυράκης, Εμμανουήλ Καραγιαννάκης κλπ.
No scaner boss :(:(:(
Δεν έχω συνδρομητές στην επανέκδοση εγώ.
Τα χερουβικά του Μ.Βασιλείου σε ποιά σελίδα αρχίζουν;

Πάρε scanner boss!
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
#6
Όχι άλλο έχουμε.
Κάνε όποτε μπορέσεις ένα κατάλογο με τα περιεχόμενα, για να ψάξουμε να βρούμε πιο είναι.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#7
Περιεχόμενα λοιπόν (φοβάμαι και να το ξεφυλλίσω). Τα εντός παρανθέσεων είναι δικά μου προς επεξήγηση των μελών.
Εσπερινός:
Εις πολλά έτη...1
Ανοιξαντάρια σύντομα ( noname:confused: )...1
Μακάριος Ανήρ Μανουήλ πρωτοψάλτου...13
Εις την Είσοδον μέλος αρχαίον (Φως ιλαρόν)...27
Προκείμενα των Κυριακών της Μ. Τεσσαρακοστής...30
Έτερα προκείμενα εις Δεσποτικάς εορτάς Γρηγ.Πρωτ....33
Εις την αρτοκλασίαν δίχορον Πέτρου Μπερεκέτου (Θεοτόκε Παρθένε)...36
Πλούσιοι επτώχευσαν Ήχος Βαρύς...54
Ιδιόμελα των Κυριακών της Μ. Τεσσαρακοστής Ιακώβου Πρωτοψάλτου...54
Τη Αγία και Μ. Τεσσαρακοστή Πέτρου Λαμπαδαρίου (Απολυτίκια Κατ. Εσπερινού "Θεοτόκε Παρθένε" κλπ. άνευ του "και νυν")...77
Εις την απόλυσιν (μόνο το "Πάντων προστατεύεις")...78
Δίχορον ("Τη Υπερμάχω" αργό)...80
Σύντομον...88
Τη Παρασκευή εσπέρας ("Την ωραιότητα" αργό)...89
Ο Ακάθιστος ύμνος μέλος αρχαίον ("Το προσταχθέν" αργό)...90
Τη Αγ. και Μ. εβδομάδι μέλος αρχαίον (αργό "αλληλούϊα")...93
Σύντομον...95
("Ιδού ο Νυμφίος" αργό)...95
Σύντομον Γρηγ. Πρωτ....99
Τη Αγία και Μ. Πέμπτη ("Ότε οι ένδοξοι" αργό)...101
Σύντομον παρά Γρηγ. Πρωτ....104
Τη Αγία και Μ. Τετάρτη Πάτρου Λαμπαδαρίου ("Αργή Κασσιανή")...105
Εις την Είσοδον του Επιταφίου Γερμανού Νέων Πατρών ("Τον ήλιον κρύψαντα")...114
Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα Χρυσάφου του νέου ("Αναστάσεως ημέρα" αργό άνευ κρατήματος)...125
Όρθρος:
Πολυέλεος Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου ("Δούλοι Κύριον" πλ.Α΄)...130
Ευλογητάρια Πέτρου Λαμπαδαρίου...166
Αντίφωνα Πέτρου Λαμπαδαρίου ήχος λέγετος ("Εκ νεότητός μου")...173
Ο Ν΄Μετά το Εωθινόν ευαγγέλιον Ήχος β...175
Έτερα αργά Πέτρου λαμπαδαρίου ("Δόξα και νύν...Αναστάς")...185
Έτερον Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ήχος Βαρύς (Ν' Ψαλμός)...185
Τη Αγία και Μ. Τεσσαρακοστή Πέτρου Λαμπαδαρίου ("Της μετανοίας...")...194
Αινείτε των Αίνων ψαλλόμενα εις την προσκύνησιν των εικόνων υπό του Πατριάρχου (φαίνονται του Ιακώβου)...197
Δοξολογίαι αργαί:
Ήχος Α΄Πέτρου Λαμπαδαρίου...208
Ήχος Β΄Ιακώβου Πρωτοψάλτου...215
Ήχος Γ΄Πέτρου Λαμπαδαρίου...223
Ήχος Δ΄(λέγετος) Πέτρου Λαμπαδαρίου...230
Ήχος πλ.Α΄Πέτρου Βυζαντίου...238
Ήχος Βαρύς (πλ.Β΄???) Δανιήλ Πρωτοψάλτου...246
Ήχος Βαρύς Ιακώβου Πρωτοψάλτου...254
Ήχος πλ.Δ΄ του αυτού...264
Δοξολογίαι σύντομοι κατ' ήχον Πέτρου Λαμπαδαρίου...272
Ασματικόν του Σταυρού( noname:confused: )...319
Φήμη παλαιά ήχος βαρύς ("Τον Δεσπότην")...322
Ιω.του Κουκουζέλους μάθημα,ψαλλόμενονενδυομένου του Πατριάρχου εκτός του ιερού Βήματος ("Άνωθεν")...325
Θ. Λειτουργία:
("Χριστός Ανέστη" αργό)...333
Έτερον σύντομον (και αυτό με την φθορά του δευτέρου ήχου)...334
Τυπικά...334
Δύναμις του βήματος...344
Δύναμις το συνειθισμένον...345
Εις Δεσποτικάς εορτάς μέλος αρχαίον ("Όσοι εις Χριστόν" μόνο δύναμις)...347
Εις την εορτήν του Τιμίου Σταυρού μέλος αρχαίον ("Τον Σταυρόν σου" μόνο δύναμις)...348
Αλληλουάριον προ του Ευαγγελίου Ιωάννου Πρωτοψάλτου ήχος πλ.Α΄...349
Σύντομον ήχος Β΄...349
Μετά το Ιερόν Ευαγγέλιον ("Δόξα Σοι" Πέτρου κλιτόν)...354
Σύντομον (κλιτόν)...352 (εδώ κάποιο λάθος έγινε στις σελίδες...)
Εις πολλά έτη (κλιτόν,προσομοιάζει με το "Δόξα Σοι")...352
Χερουβικά σύντομα της εβδομάδος:
Τη Δευτέρα Πέτρου Λαμπαδαρίου ήχος Α΄...353
Τη Τρίτη του αυτού ήχος βαρύς...356
Τη Τετάρτη του αυτού ήχος Άγια...359
Τη Πέμπτη του αυτού ήχος πλ.Δ΄...362
Τη Παρασκευή και το Σαββάτο :confused: του αυτού ήχος πλ.Α΄...365
Χερουβικά αργοσύντομα συντεθέντα επί τη βάσει αρχαίων υπό Μ.Β. ...369
Γρηγ.Πρωτοψάλτου (Έναρξη των αργών, όλη η σειρά, όχι τα μέγιστα με τα κρατήματα)...397
Εις τον εν Χριστώ ασπασμόν Ιακώβου Πρωτοψάλτου...439
Εν τη Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου (λειτουργικά και "Επι σοί Χαίρει" ήχου Α΄ τετράφωνου)...441
Εν τη Λειτουργία του Χρυσοστόμου (Άξιον εστίν Β΄ήχου το σύνειθες)...449
Λειτουργία των Προηγιασμένων:
(Κατευθυνθήτω πλ.Β΄Αρχαίον και έτερον σύντομον πλ.Α΄)...451
Ιωάννου του Κλαδά συντετμημένον υπό Ιωάννου Πρωτοψάλτου ("Νυν αι δυνάμεις")...452
Ιωάννου του Κλαδά ("Γεύσασθε")...455
Τη Αγ. και Μ. Πέμπτη ("Του δείπνου σου" πλ.Β΄μάλλον του Ιακώβου)...457
Τω Αγίω και Μεγάλω Σαββάτω, Ιακώβου Πρωτοψάλτου ("Σιγησάτω...")...462
Κοινωνικά της εβδομάδος Πέτρου Λαμπαδαρίου ( μετά μικρών κρατημάτων :eek: )...465
Κοινωνικά των Κυριακών Ιωάννου Πρωτοψάλτου (και αυτά με μικρούς νενανισμούς)...483
Κοινωνικά του όλου ενιαυτού (παρά διαφόρων ποιητών)...509
Εις την απόλυσιν ήχος Β΄("Τον Δεσπότην" δεν το έχω ξαναδεί και καμμία σχέση με αυτό που λέμε σήμερα εμείς)...559
Πολυχρονισμός Οικουμενικού Πατριάρχου Ήχος Β΄(Ιωακείμ)...560
Έτερος εις την Α.Α.Μ. τον Σουλτάνον ήχος βαρύς ...561
Εισοδικόν αργόν παραλειφθέν εκ της τακτικής αυτού σειράς ("Δεύτε προσκυνήσωμεν")...561
Κατάλογος Συνδρομητών...563
 
Last edited:

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#9
Χρήστο, ο Shota συνέκρινε τα περιεχόμενα και μου είπε οτι πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για το Νέον Μουσικόν Εγχειρίδιον του Δημητρίου Ι. Πρωτοψάλτου (γιού του Ιωάννου). Πρώτη έκδοση, Κων/πολη 1884, τρίτη έκδοση το 1906 (επανεκδόθηκε από το Ρηγόπουλο). Τα περιεχόμενα είναι πανομοιότυπα αλλά μάλλον πρόκειται για παλαιότερη έκδοση από αυτή του Ρηγόπουλου γιατί στη δικιά σου λείπουν τα Κεκραγάρια Ιακώβου και κάποια ονόματα είναι κάπως διαφορετικά. Πάντως άλλα χαρακτηριστικά είναι ίδια (π.χ. λείπει η δοξολογία Πλ. Β' ήχου, μετατοπισμένο αργό Εισοδικό κτλ.).
 
#10
Αγαπητέ φιλόμουσε,

Το παλαίτυπο που έχεις στα χέρια σου είναι το εξής:

"Δ. Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Νέον Μουσικόν Εγχειρίδιον Περιέχον εκ των δοκίμων εκκλησιαστικών μαθημάτων τα μάλλον αναγκαία εις την τακτικήν ενιαύσιον ακολουθίαν εσπερινού, όρθρου και λειτουργίας και ιδίως τα ψαλλόμενα εν τη Μ. του Χριστού Εκκλησία. Έκδοσις πρώτη Αδεία του υπουργείου της Δημ. Εκπαιδεύσεως. Εν Κωνσταντινουπόλει 1884. Τύποις πατριαρχικού τυπογραφείου."

Σελίδες: θ' + 600, σχήματος 16ου

Στην βιβλιογραφία του Γ.Ι. Χατζηθεόδωρου (1998), το έντυπο έχει α/α:155, σελ. 172.

Ο κατάλογος συνδρομητών βρίσκεται στις σελίδες 563-600 και έχει εγγεγραμμένους 827 συνδρομητές συνολικά, ενώ από σχετική έρευνα φαίνεται να τυπώθηκε σε 1500 περίπου αντίτυπα, τα οποία διακινήθηκαν μάλλον με μεγάλη ταχύτητα για τα δεδομένα της εποχής. Μια σχετικά επιτυχημένη έκδοση, με άλλες παρόμοιες επανεκδόσεις το 1894 και με διαφορετικό κατάλογο συνδρομητών [βλ. βιβλιογραφία Γ.Ι. Χατζηθεόδωρου (1998), α/α:190, 191, 192].

Αντίτυπα των παραπάνω βιβλίων έχω εντοπίσει (εκτός από την ιδιωτική βιβλιοθήκη του κ. Χατζηθεοδώρου) στην βιβλιοθήκη του Κ. Ψάχου, του Χρ. Πανούτσου και στις Βιβλιοθήκες του ΑΠΘ (Κεντρική και Θεολογικής)

Επισυνάπτω το εμπροσθόφυλλο (προμετωπίδα) του εντύπου που έχεις

δο
 

Attachments

#11
Πέτρε Εφέσιε, γνωρίζεις τον κ. Χατζηθεοδώρου;
Ήταν για δυο χρόνια δάσκαλος μου στα βυζαντ. μουσικά!
Πολύ καλός, στη δουλειά του, και σαν άνθρωπος!:)
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#12
Κατ' αρχήν, ευχαριστώ τους προγράψαντες για την βοήθειά τους στην εύρεση καταγωγής του βιβλίου. Αποφάσισα να σαρώσω το εγχειρίδιο αυτό σιγά σιγά και να το μοιραστούμε. Από εδώ κατεβάστε τον Εσπερινό. Τα υπόλοιπα εν καιρώ. Υπενθυμίζω για όσους ενδιαφέρονται, ότι τα περιεχόμενα της συλλογής αυτής αναλυτικά, υπάρχουν στο #7 μήνυμα.

Υ.Γ. Ζητώ συγγνώμη για την ποιότητα της σάρωσης, όπως έχω ήδη αναφέρει η κατάσταση του βιβλίου μετά βίας μου επιτρέπει να το ξεφυλλίσω... :eek:
 

Τάσος Μπόκος

Παλαιό Μέλος
#13
Αποφάσισα να σαρώσω το εγχειρίδιο αυτό σιγά σιγά και να το μοιραστούμε. Από εδώ κατεβάστε τον Εσπερινό. Τα υπόλοιπα εν καιρώ.

Υ.Γ. Ζητώ συγγνώμη για την ποιότητα της σάρωσης, όπως έχω ήδη αναφέρει η κατάσταση του βιβλίου μετά βίας μου επιτρέπει να το ξεφυλλίσω... :eek:
Τί έγινε με τη σάρωση του Μουσικού Εγκολπίου; Έχουμε καμιά εξέλιξη;

Ευχαριστώ,
Τ.Μ.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#16
Μήπως κάποιος χριστιανός το αναρτήσει όλο και στο Ψαλτολόγιον;
Χατήρια δεν χαλάμε.
Δυστυχώς η ποιότητα των φωτογραφιών είναι χαμηλή.
Ανεβάζω χωριστά τις τρεις ενότητες, για λόγους ευχρηστίας.
 

Attachments

NKontis

Παλαιό Μέλος
#17
Η έκδοση του 1906, έτσι τουλάχιστον όπως την είχε εκδόσει ο Ρηγόπουλος, έχει ένα τόμο με τον Εσπερινό, τον Όρθρο και την Λειτουργία και έναν δεύτερο ως Παράρτημα. Ο δεύτερος συνεχίζει την αρίθμηση των σελίδων από την 557-882. Τον έχω σκανάρει, αλλά δυστυχώς δεν νομίζω πως μπορεί να αναρτηθεί εδώ λόγω των δικαιωμάτων που θα έχει ο Ρηγόπουλος (είναι έκδοση του 1978).
Έχω σκοπό να σκανάρω και τον πρώτο τόμο, μόλις βρω χρόνο, γιατί καλή και άγια η Κοργιαλένειος βιβλιοθήκη, αλλά η ποιότητα του σκαναρίσματος είναι αρκετά άσχημη.
 
#18
Δ. Ιωάννου Πρωτοψάλτου
Νέον Μουσικόν Εγχειρίδιον
Έκδοσις πρώτη 1884
 

Attachments

#19
Δυστυχώς η ποιότητα των φωτογραφιών είναι χαμηλή.
Ανεβάζω χωριστά τις τρεις ενότητες, για λόγους ευχρηστίας.
Οι τρεις τόμοι της δεύτερης έκδοσης (1900), υπάρχουν ενοποιημένοι σε ένα αρχείο καλύτερης ποιότητας, στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη".

Σύνδεσμος για προβολή στον περιηγητή με Microsoft Silverlight εδώ.
Άμεση λήψη εδώ (δεξί κλικ και αποθήκευση).
 
Top