«Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας» (Α΄ Κυριακή Νηστειών)

Top