[Ψάχνω] «Μεθ'ημών ο Θεός» σε διάφορους ήχους

choros

ΔΙΟΝΥΣΗΣ dmp
#1
Υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να ανεβάσει το Μεθ ημών ο Θεός σε διάφορους ήχους;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


Δὲν συναντῶ ἔνδειξη ἤχου σὲ χφφ. ἤ ἔντυπα λειτουργικὰ βιβλία μέχρι καὶ τὸ ὡρολόγιο ἐκδ. 1900. Ἐνδιαφέρουσες θὰ ἦταν μαρτυρίες ἀπὸ τὰ μουσικὰ χφφ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Ἐνδιαφέρουσες θὰ ἦταν μαρτυρίες ἀπὸ τὰ μουσικὰ χφφ.
«Σέ ἀρκετά μουσικὰ χφφ., ἡ χρονολόγηση τῶν ὁποίων τοποθετεῖται στά τέλη τοῦ ιη΄ καί στίς ἀρχές τοῦ ιθ΄ αἰ., ἀνθολογοῦνται οἱ ὕμνοι τοῦ μεγάλου Ἀποδείπνου, μελοποιημένοι ἀπό τόν λαμπαδάριο τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, Πέτρο τόν Πελοποννήσιο· ῾῾Τῇ ἁγίᾳ καί μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ, εἰς τό Μέγα Ἀπόδειπνον· σύνθεσις κύρ Πέτρου λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου· ἦχος β΄ Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός...᾿᾿» (Δημ. Κ. Μπαλαγεώργου, Ἡ Ψαλτική Παράδοση τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Βυζαντινοῦ Κοσμικοῦ Τυπικοῦ, Ἀθῆναι 2001, σ. 288 μέ πολλές μαρτυρίες μουσ. χφφ. στίς ὑποσημ.)


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5

Πάντως αὐτά τοῦ Μ. Ἀποδείπνου, ὅπως καί τά· Ἡ ἀσώματος φύσις καί Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε ἀνήκουν στόν β΄/πλ. β΄. Καί νομίζω ὅτι συνδέονται καί μέ τά ψαλλόμενα κάποτε ἀκολουθοῦντα τροπάρια· Τὴν ἡμέραν διελθών κ.λπ., Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου κ.λπ., Τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν μου κ.λπ.. Μοῦ κάνει ἐντύπωση ὅτι τό ΤΕ γράφει «τὸ Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός, μετὰ ἤχου» καί τό συνδέει «καὶ μετὰ ἤχου· τροπάριον· Τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν μου» κ.λπ. (D I 515), ὅπου τό Ὡρολόγιον τά ἔχει σέ πλ. δ΄.

Πιστεύω ὅτι οἱ δύο αὐτοί ἤχοι μόνον —β΄ καί πλ. β΄ ὡς ἕνας καί ὁ πλ. δ΄ (ἐκ τοῦ Νη ἤ Γα)— προβλέπονται, ὅπως καί στά τροπάρια τῶν Ὡρῶν(*), κάτι πού συνέβη καί μέ τό Κύριε τῶν δυνάμεων.

(*) Τό ΤΕ (D I 514), συνδέει τόν ἦχο τῶν στιχολογιῶν τῶν Ὡρῶν μέ τά «προκείμενα αὐτῶν» —ἤτοι τά τροπάρια— καί συγκεκριμένα· πλ. β΄ γιά Α΄ καί Γ΄, β΄ γιά ΣΤ΄ καί πλ.δ΄ γιά Θ΄.


 
Top