«Μαθηματάριον: Ἑρμηνευτικὴ καὶ Μουσικολογικὴ Σπουδή»

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#2
Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης για την παρουσίαση του έργου περιελάμβανε το μάθημα «Τὰς μυστικὰς σήμερον» Πέτρου Μπερεκέτου. Έψαλλαν: ο χορός «*Εργαστήρι Ψαλτικής*» υπό την διεύθυνση του Αθ. Παϊβανά και ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Στυλιανός Φλοίκος.
Λόγω της σημερινής εορτής των πατέρων αναρτώ (ξανά) το βίντεο που έχει ανέβει στη σελίδα του Εργαστηρίου Ψαλτικής.

 
Top