«Ιεροψάλτου Εγκόλπιον», Δημητρίου Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Κωνσταντινούπολη, τ. Β΄ (1894)

frephraim

Παλαιό Μέλος
#1
Αὐτὸ τὸ μήνυμα μεταφέρθηκε ἀπὸ «Νὰ ἀνεβάσω αὐτὸ τὸ ἄγνωστο παλιὸ βιβλίο;»

Ἐπὶ τέλους βρῆκα τὸν χρόνο νὰ σᾶς σκανάρω αὐτὸ τὸ βιβλίο: http://www.analogion.com/psaltologion/Ieropsaltou_Engolpion_A_(Orthros)-Ioannou-1894.pdf

Ὁ Γεώργιος Χατζηθεοδώρου γράφει τὰ ἑξῆς γιὰ αὐτὸ τὸ τρίτομο ἔργο:
Τὸ τρίτομο αὐτὸ Ἐγκόλπιο εἶναι τὸ σπουδαιότερο καὶ περιεκτικότερο τοῦ εἴδους του. Περιέχει σπουδαῖες σειρὲς μαθημάτων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ περίφημο μάθημα «Βουλγάρα» τοῦ Ἰ. Κουκουζέλη στὸν Βʹ τόμο. Τὸ Ἐγκόλπιο εἶναι γνωστὸ ὡς «Ἐγκόλπιο Ἰωάννου». Σὰν πρώτη ἔκδοση θεωρεῖται τὸ Νέον μουσικὸν Ἐγχειρίδιον, ἔκδ. 1884.
Δυστυχῶς παρατήρησα ὅτι λείπουν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προμετωπίδα καὶ οἱ ἑξῆς σελίδες:
29, 30, 130, 131, 255, 256, 257, 259, καὶ ἡ γωνία τοῦ 454. Ἂν κάποιος ἀπὸ σᾶς ἔχῃ πρόσβασι σ᾽ αὐτὸ τὸ βιβλίο, εἴτε δανεικὰ ἀπὸ κάποιο γνωστὸ εἴτε ἀπὸ καμιὰ βιβλιοθήκη, σᾶς θερμοπαρακαλοῦμε ὅλοι μας νὰ κάνετε φωτοτυπίες ἀπὸ τὶς 9 σελίδες ποὺ λείπουν, καὶ νὰ τὶς ἀνεβάσετε ἐδῶ.

Μακάρι νὰ βρεθοῦν καὶ ὁ Αʹ καὶ ὁ Γʹ Τόμος αὐτοῦ τοῦ σπουδαίου ἔργου.
 

MISTIS

Παλαιό Μέλος
#2
Αὐτὸ τὸ μήνυμα μεταφέρθηκε ἀπὸ «Νὰ ἀνεβάσω αὐτὸ τὸ ἄγνωστο παλιὸ βιβλίο;»

Δυστυχῶς παρατήρησα ὅτι λείπουν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προμετωπίδα καὶ οἱ ἑξῆς σελίδες:
29, 30, 130, 131, 255, 256, 257, 259, καὶ ἡ γωνία τοῦ 454. Ἂν κάποιος ἀπὸ σᾶς ἔχῃ πρόσβασι σ᾽ αὐτὸ τὸ βιβλίο, εἴτε δανεικὰ ἀπὸ κάποιο γνωστὸ εἴτε ἀπὸ καμιὰ βιβλιοθήκη, σᾶς θερμοπαρακαλοῦμε ὅλοι μας νὰ κάνετε φωτοτυπίες ἀπὸ τὶς 9 σελίδες ποὺ λείπουν, καὶ νὰ τὶς ἀνεβάσετε ἐδῶ.
[/FONT][/SIZE]
Την ευχή σας Πάτερ.
έχω την εντύπωση ότι και στο τελευταίο μάθημα "Άνωθεν οι προφήται..." λείπουν οι τελευταίες σελίδες.
Σας ευχαριστώ δια τον κόπο σας.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#3
Ευχαριστούμε πολύ πάτερ, για τα σπάνια βιβλία που ανεβάζεις!
 
Top