«Θρασυβούλου Στανίτσα, Δοξολογίαι σύντομοι εἰς ὅλους τοὺς ἤχους ‒ Ἀπομαγνητοφωνημέναι ἐκτελέσεις» υπό Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Τό θέμα μεταφέρθηκε στήν ὑποενότητα τῶν Συντόμων Δοξολογιῶν.

Τό ἀρχεῖο ἔχει ἀποσταλεῖ κατά πρῶτον σέ πάμπολλα μέλη ἐν ἀναμονῇ τῆς ἀναρτήσεώς του καί στό Ψ.
Παρακαλοῦνται οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐκδόσεως νά προβοῦν στήν ἀνάρτηση!

Εὐχαριστοῦμε!!!
 
#3
Άλλο ένα σπουδαίο έργο του ακάματου Κωνσταντίνου. Θερμά συγχαρητήρια!

Ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα μέλη καταγράφονται (με εξαίρεση τα ασματικά) σε μη αναλυτική γραφή.

Ευχαριστίες πολλές σε όλους τους συντελεστές, και κυρίως στον κ. Γιάννου, τον ευλογημένο αυτόν άνθρωπο...

Χριστός Ανέστη!
 
#4
Με τη διευκρίνιση ότι εγώ συμμετείχα μόνο προλογίζοντας την καταγραφή και προτείνοντας την επί το (επιτραπήτω μοι η έκφρασις) ... Στανιτσικότερο;) των στίχων του αριστερού χορού καθώς επίσης και την αναλυτική καταγραφή των ασματικών που αναφέρονται στην εισαγωγή του πονήσαντος Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου, αναρτώ το τεύχος αυτό των συντόμων δοξολογιών με την προσθήκη της ειδήσεως ότι σύντομα θα αναρτηθούν τα ηχητικά από ανθρώπους που κατέχουν - κατά το μέτρο των δυνατοτήτων τους - το ψάλλειν κατά την παράδοση που μεταλαμπάδευσε ο αείμνηστος άρχων.
 

Attachments

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#6
Σύντομη Δοξολογία ἦχος πλ. δ΄
(ἀπομαγνητοφώνηση ἑρμηνείας στὸν Πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναό)
Καταγραφή: Αθ. Παϊβανάς.
(με μικρές διαφορές απ' αυτήν που περιέχεται στην ανωτέρω συλλογή)

Από την ιστοσελίδα του κ. Αθ. Παϊβανά.
 
#8
Σύντομη Δοξολογία ἦχος πλ. δ΄
(ἀπομαγνητοφώνηση ἑρμηνείας στὸν Πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναό)
Καταγραφή: Αθ. Παϊβανάς.
(με μικρές διαφορές απ' αυτήν που περιέχεται στην ανωτέρω συλλογή)
Από την ιστοσελίδα του κ. Αθ. Παϊβανά.
Και για λόγους αρχειοθέτησης, σε μουσικό PDF με ενσωματωμένο το ηχητικό.
  • Έγινε εκτενής επεξεργασία του ηχητικού για σμίκρυνση, αύξηση της έντασης, εξισορρόπηση των ανδρικών και παιδικών φωνών και τέλος προσθήκη της κεφαλής στο εναρκτήριο "Δόξα" που έλειπε (από εγγενές απόσπασμα φυσικά).
  • Για να το ακούσουμε πιέζουμε στη φωτογραφία και επιτρέπουμε την εκτέλεση από το πρόγραμμα ανάγνωσης.
  • Ιδιαίτερες ευχαριστίες τόσο στον Αθανάσιο Παϊβανά για την άψογη ιστοσελίδα - αφιέρωμα στον Άρχοντα και στον αγαπητό και πάντα δραστήριο συντονιστή μας Νεοκλή για την πιο πάνω ανάρτηση.
Καλή ανάγνωση-ακρόαση
 

Attachments

Last edited:
Top